Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
strona główna
grafika z mapą
strona Miasta Poznania

Spotkanie z Głównym Geodetą Kraju

18 lutego 2020 r. na zaproszenie Dyrektora Andrzeja Krygiera gościliśmy Głównego Geodetę Kraju - prof. dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego. Prezesowi GUGiK zaprezentowano nowe technologie i rozwiązania organizacyjne wdrażane w GEOPOZie.

W spotkaniu wzięło udział kierownictwo naszej organizacji, a także Lidia Danielska - Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Hanna Mierzwiak - Geodeta Województwa Wielkopolskiego oraz członkowie Zarządu Wielkopolskiego Zrzeszenia Geodetów Powiatowych (Kazimierz Narloch, Janusz Rogala, Paweł Smogór i Małgorzata Waszak).

Omówiono propozycje poszerzenia dostępnych metod pomiarowych o skaning georadarem, który byłby zastosowany w inwentaryzacji sieci podziemnych uzbrojenia terenu. Rozmawiano o wykorzystaniu zdjęć lotniczych i ortofotomapy, stanowiących część zasobu do tworzenia i aktualizacji bazy BDOT500 oraz o wymianie plików bazy roboczej z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego w formacie GML. Wśród poruszanych tematów znalazły się plany zagospodarowania przestrzennego jako część IIP, plany jako część zasobu geodezyjnego oraz problemy związane z geodezyjnym opracowaniem linii rozgraniczających. Poruszono także tematy swobodnego korzystanie przez Miasto ze zdjęć lotniczych, ortofotomapy i innych opracowań fotogrametrycznych oraz procedury znaków osnowy geodezyjnej na terenie Poznania.

cztery osoby siedzą przy stole, od lewej kolejno: Hanna Mierzwiak, Waldemar Izdebski, Andrzej Krygier, Lidia Danielska
uczestnicy spotkania, plan ogólny
uczestnicy spotkania siedzą przy stołach w kształcie podkowy
zdjęcie grupowe uczestników spotkania
© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ