Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
strona główna
grafika z mapą
strona Miasta Poznania

W 2018 roku:

  • w ramach aktualizacji danych graficznych: aktualizowano bazę danych w zakresie EGiB, SUT, OT500 i BDSOG na podstawie 5043 dokumentacji -przyjętych do PZGiK oraz wprowadzono na numeryczną mapę przeglądową 9775 szkice pomiarowe powstałe w wyniku bieżących prac geodezyjnych.

  • w ramach aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków: wprowadzono 16 716 zmian podmiotowych oraz 457 zmian przedmiotowych w oparciu o 33 892 dokumenty; zrealizowano 349 wniosków dotyczących ujawnienia lokali, w wyniku czego ujawniono 5 477 samodzielnych lokali.

  • zaktualizowano rejestr cen i wartości nieruchomości w oparciu o 8 821 akty notarialne.

  • w ramach udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przygotowano i udostępniono dokumentację dla 7178 zgłoszeń prac geodezyjnych, zrealizowano 4453 wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z wyłączeniem danych z EGiB) na mapy zasadnicze, dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych oraz inne, zrealizowano 554 zamówień na informacje z rejestru cen i wartości nieruchomości.

  • w ramach udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków zrealizowano 18487 wniosków w tym 18446 o udostępnienie danych z rejestru ewidencji gruntów i budynków, wydano 20520 wypisów i 6091 informacji na piśmie.

  • w ramach obsługi administracyjno-technicznej Narad Koordynacyjnych przyjęto 2377 dokumentacji projektowych sieci uzbrojenia terenu do uzgodnienia bezkolizyjności, dokonano 1 987 uzgodnień dokumentacji projektowych. Wprowadzono do mapy numerycznej 1974 projekty, w tym 409930 m zaprojektowanych przewodów.

  • w ramach weryfikacji dokumentacji przyjmowanej do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: przyjęto 6333 dokumentacji geodezyjnych do weryfikacji; zweryfikowano pozytywnie 6315 dokumentacji geodezyjnych i sporządzono łącznie 7861 protokołów weryfikacji.

  • przygotowano projekty uchwał nazewniczych obejmujących 54 nowe nazwy.

  • w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Poznania nadano uprawnienia 198 nowym użytkownikom i w chwili obecnej z SIP-u korzysta 1731 pracowników, 40 wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych.


Podsumowanie 2014

Podsumowanie 2013 roku i lat wcześniejszych

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ