Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
strona główna
grafika z mapą
strona Miasta Poznania

dłoń na klawiaturze komputera

PORTAL KLIENTA

Portal jest dostępny pod adresem https://portal.geopoz.poznan.pl/klient/

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z nowej e-usługi.


• mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej do celów informacyjnych lub wydania decyzji o warunkach zabudowy (opcja dostępna bez logowania),

• materiałów i dokumentów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (opcja dostępna po utworzeniu i zalogowaniu do indywidualnego konta).

Usługa jest realizowana za pomocą przeglądarki internetowej i nie wymaga instalowania specjalistycznego oprogramowania.

Jeżeli założysz indywidualne konto, dodatkowo uzyskasz wgląd do historii wniosków i opłat oraz dwustronną elektroniczną komunikację z GEOPOZem.


BEZ LOGOWANIA

Potrzebujesz szybko zamówić mapę ewidencyjna lub mapę zasadniczą?

Ten Portal jest dla Ciebie!

Już na etapie zamawiania dokumentu, system pokaże wysokość opłaty w zależności od wybranego zasięgu i skali mapy.

Po wysłaniu wniosku, dokument z wysokością opłaty będzie wysyłany na podany w zamówieniu adres e-mail.

Po uregulowaniu płatności zamówiona mapa zostanie przesłana na adres e-mail.


JAK ZAMAWIAĆ?

KROK 1

Wejdź do Portalu.

KROK 2

Wybierz żądany rodzaj mapy i ustaw wydruk.

KROK 3

Podaj swoje dane i adres e-mail, na który automatycznie otrzymasz wypełniony wniosek i dokument obliczenia opłaty wraz z linkiem do płatności elektronicznych.

KROK 4

Zapłać za pośrednictwem Portalu i pobierz zamówioną mapę wraz z licencją.

KROK 5

Poczekaj na dostęp do dokumentów z podpisem elektronicznym.


Z LOGOWANIEM DO INDYWIDUALNEGO KONTA

Potrzebujesz zamówić dokumenty dla wybranej nieruchomości? Wypis z rejestru gruntów, mapę ewidencyjną, czy mapę zasadniczą? Załóż konto i korzystaj z Portalu!

Korzystając z formularza P oraz formularzy uszczegóławiających (oznaczonych od P1 do P8) możesz zamówić:

P1 zbiór danych ewidencji gruntów i budynków,

P2 rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia tworzone na podstawie bazy danych EGiB,

P3 mapę ewidencji gruntów i budynków,

P3 mapę zasadniczą,

P4 rejestr cen i wartości nieruchomości,

P5 bazę danych geodezyjnych ewidencji sieci uzbrojenia terenu – GESUT,

P6 bazę danych szczegółowej osnowy geodezyjnej – BDSOG,

P7 bazę danych obiektów topograficznych BDOT500,

P8 inne materiały.


Na formularzu EGiB możesz zamówić:

• wypis z rejestru gruntów,

• wypis z rejestru budynków,

• wypis z rejestru lokali,

• wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej (dokument służący głównie do założenia księgi wieczystej),

• uproszczony wypis z rejestru gruntów,

• wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych,

• wypis z kartoteki budyków,

• wypis z kartoteki lokali,

• wypis z wykazu działek ewidencyjnych,

• wypis z wykazu podmiotów,

• wyrys z mapy ewidencyjnej.


JAK ZAMAWIAĆ?

KROK 0

Zarejestruj się poprzez „Zgłoszenie nowego użytkownika”: podaj swoje dane (w tym PESEL), ustal nazwę użytkownika oraz hasło i wyślij zgłoszenie do GEOPOZu. Jeżeli rejestracja będzie poprawna, nasz pracownik aktywuje Twoje konto.

KROK 1

Po zalogowaniu wypełnij właściwy formularz, zatwierdź wniosek i wyślij go.

KROK 2

Po otrzymaniu dokumentu obliczenia opłaty zapłać za zamówienie za pośrednictwem Portalu.

KROK 3

Poczekaj na informację o przygotowanych materiałach/dokumentach.


PAMIĘTAJ! Jeżeli nie jesteś właścicielem nieruchomości, która jest przedmiotem Twojego wniosku, lub/i występujesz o udostępnienie materiałów, które zawierają dane podmiotów (właścicieli, władających, zarządców, itp.), to we wniosku będziesz musiał wskazać interes prawny związany z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wniosku lub dostarczyć dokument, który będzie mógł stanowić podstawę wydania materiałów.


POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Szczegółowe informacje na temat projektu i uruchamianych usług będą umieszczane na naszej stronie.

 

Logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich

 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ