Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
strona główna
grafika z mapą
strona Miasta Poznania

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich

Miasto Poznań zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług”.

Cele projektu:
Celem strategicznym projektu było zwiększenie dostępności, jakości oraz stopnia wykorzystania danych przestrzennych dotyczących miasta Poznania przez przedsiębiorców i obywateli. W szczególności celem projektu było usunięcie barier w dostępie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obywateli i przedsiębiorców, w tym wykonawców prac geodezyjnych i komorników – poprzez uruchomienie dedykowanych tym interesariuszom e-usług. Realizacja projektu pozwoli na zaspokojenie ich potrzeb w zakresie usprawnienia dostępu do państwowego zasobu kartograficznego i geodezyjnego.

Cele szczegółowe:
• ucyfrowienie, podniesienie jakości i uzyskanie zgodności z obowiązującymi przepisami państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
• zwiększenie dostępności, jakości oraz stopnia wykorzystania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującego obszar Poznania przez wykonawców prac geodezyjnych oraz obywateli i przedsiębiorców, poprzez uruchomienie dedykowanych im e-usług o wysokim poziomie dojrzałości,
• zwiększenie dostępności, jakości oraz stopnia wykorzystania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującego obszar Poznania przez obywateli, którzy są właścicielami, władającymi nieruchomościami lub posiadają interes prawny.

Celami pośrednim projektu są:
• wkład w budowę społeczeństwa informacyjnego na poziomie regionalnym i wojewódzkim,
• poprawa efektywności pracy administracji publicznej poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
• zmniejszenie obciążeń przedsiębiorców związanych z pozyskiwaniem danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W ramach projektu zrealizowane zostały:
• modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 3 obrębów ewidencyjnych,
• zeskanowano i opisano metadanymi archiwalne materiały geodezyjne,
• uruchomiono e-usługi publiczne w zakresie dotyczącym: obsługi sprzedaży przez Internet produktów dla obywateli, obsługi komorników, obsługi rzeczoznawców, spersonalizowanej obsługi geodetów oraz obsługi narad koordynacyjnych,
• zintegrowano wykorzystywane systemy informatyczne,
• kontrola techniczna w zakresie jakości danych ewidencji gruntów i budynków,
• promocja projektu.

Efekty:
• liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego – 1 szt,
• liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 1 200 000 szt,
• liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja – 5 szt.,
• liczba zakupionych środków trwałych – 3 szt.,
• liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych – 2 szt.,
• liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 1 200 000 szt.,
• wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach - 0 EPC,
• liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 20 000 szt.,
• liczba osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną - 6000 osób/rok.

W ramach projektu zakupiono specjalistyczne urządzenia skanujące (3 skanery) oraz oprogramowanie:
• system do opisu dokumentów cyfrowych metadanymi,
• rozbudowa oprogramowania GIS w celu uruchomienia i zarządzania e-usługami.

Całkowita wartość projektu wynosi: 6 833 451,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 5 808 433,35 PLN

 

Więcej o projekcie:

GEOPOZ cyfryzuje i modernizuje zasób geodezyjny i kartograficzny Poznania© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ