Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
strona główna
grafika z mapą
strona Miasta Poznania

Podsumowanie 2014

W 2014 r. nadal był prowadzony i rozwijany System Informacji Przestrzennej Miasta Poznania. SIP stale usprawnia pracę jednostek miejskich, podnosi obsługę klientów oraz udostępnia wiedzę o mieście:
 • nadano uprawnienia 131 nowym użytkownikom – obecnie z systemu korzysta 1318 pracowników 38 wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych,
 • udostępniono wydziałom, mjo oraz zleceniodawcom zewnętrznym dane numeryczne mapy miejskiej oraz ortofotomapy w stosunku do 15 lokalizacji,
 • aktualizowano i udostępniono w Internecie do powszechnego stosowania bazę nazewnictwa ulic, punktów adresowych oraz możliwych oznaczeń geodezyjnych działek,
 • dla potrzeb miasta wykonano 616 jednostkowych opracowań graficznych na bazie fragmentów Mapy Miejskie.
W zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.in.:
 • dostosowano pzgik do wymogów obowiązujących przepisów prawa poprzez wprowadzenie układu współrzędnych prostokątnych płaskich PL-2000, 
 • założono bazę GESUT dla obrębów ewidencyjnych Kiekrz i Psarskie,
 • modernizowano egib poprzez założenie ewidencji budynków dla obrębu Dębiec,
 • prowadzono nadzór nad wykonaniem prac dotyczących założenia ewidencji budynków dla obrębów Jeżyce oraz Górczyn,
 • obecnie egib obejmuje ok. 100 tys. działek, 100 tys. budynków, 180 tys. lokali.
  W ramach realizacji zadań z zakresu danych adresowych i nazewnictwa ulic:

 • prowadzono, założoną w 2012 r., Ewidencję miejscowości, ulic i adresów (EMUiA). Na podstawie Ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic, placów wprowadzono do EMUiA ok. 57 tys. punktów adresowych oraz ponad 2300 nazw ulic i placów. W 2014 r. kontynuowane były działania zmierzające do podniesienia jakości prowadzonej bazy polegające na weryfikacji co do zgodności ze stanem faktycznym i prawnym – od 2012 r. ustalono oraz zalegalizowano ok. 2700 numerów porządkowych.


  Zarejestrowano 98 799 korespondencji oraz 17 623 szt. zwrotów i zwrotek.

Podsumowanie 2013 roku i lat wcześniejszych.

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ