Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
strona główna
grafika z mapą
strona Miasta Poznania

Tym możemy się pochwalić...

 • 2013: Fotografia termalna - System Informacji Przestrzennej, prowadzony przez ZGiKM GEOPOZ, został wzbogacony o nowe informacje, przydatne dla mieszkańców, zarządców nieruchomości i instytucji Miasta Poznania. Dzięki wykonaniu lotniczych zdjęć termalnych opracowano ortofotomapę termalną dla całego obszaru Poznania.
  Kontrola termalna terenów zurbanizowanych wynika przede wszystkim z potrzeby ograniczenia zużycia energii i zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery. Zastosowanie w tym celu fotografii termalnej z pułapu lotniczego pozwala na szybkie zarejestrowanie stanu „cieplnego” na obszarze całej badanej aglomeracji, a także umożliwia okresowe monitorowanie wytypowanych obiektów powierzchniowych w trakcie ich eksploatacji.
  Na podstawie takich zdjęć, ZGiKM GEOPOZ opracował termalną ortofotomapę, dzięki której Poznań zyskał kompleksową informację o wielkości strat cieplnych we wszystkich budynkach i budowlach oraz o jakości ocieplenia ścian i dachów budynków prywatnych i obiektów publicznych. Zgromadzono dane pozwalające na przeprowadzenie analiz stanu przesyłowych sieci ciepłowniczych i zarejestrowano anomalie cieplne występujące na terenie miasta. Dzięki temu termalna ortofotomapa może stanowić doskonałe narzędzie w zakresie planowania ociepleń budynków oraz remontów urządzeń ciepłowniczych.
  Serdecznie zachęcamy do korzystania ze zbioru zdjęć lotniczych oraz termalnej ortofotomapy w Systemie Informacji Przestrzennej ZGiKM GEOPOZ. Zasady oraz cennik udostępniania informacji z SIP znajdują się w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.
 • 2012: 20 lat opracowań mapowych z dziedziny fotogrametrii lotniczej w Dziale Fotogrametrii w ZGiKM GEOPOZ w Poznaniu - Jubileusze skłaniają do refleksji. Refleksja o „poznańskiej fotogrametrii” wynika z postępów cywilizacji, której rozwój wpływa na wzrost zapotrzebowania Miasta Poznania na produkty tego rodzaju (związane z zarządzaniem miastem i jego przestrzenią).
  Fotogrametria jest dziedziną nauk technicznych, zajmującą się pozyskiwaniem wiarygodnych informacji o obiektach fizycznych i ich otoczeniu drogą rejestracji pomiaru lub interpretacji numerycznych otrzymanych z sensorów na podstawie zdjęć lotniczych. Miasto Poznań jako jedno z pierwszych miast w Polsce już od 1992 roku podjęło działania zmierzające do pozyskiwania informacji o terenie metodami fotogrametrii lotniczej. Właśnie wtedy zamówiono pierwsze zdjęcia lotnicze dla części miasta i opracowano z nich wektorową mapę. Wynikało to z konieczności sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Poznania.
  W latach 1994-95 w ZGiKM GEOPOZ w ramach prac związanych z budową katastru miejskiego powstał projekt utworzenia systemu map miejskich Poznania. Założono, że będą trzy poziomy prezentacji przy jednoczesnym przenikaniu informacji na ich poszczególnych poziomach. Dla jednego z tych poziomów przyjęto metodę pozyskiwania informacji na podstawie zdjęć lotniczych. Wówczas powstała technologia mapy miejskiej opracowanej metodami fotogrametrii lotniczej. Produkt ten, w postaci bazy danych dla miasta Poznania, został nagrodzony 1997 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „za wybitne osiągnięcia twórcze w architekturze, budownictwie, geodezji i kartografii’’. Potwierdziło to słuszność naszego działania technologicznego. Warto podkreślić, że technologia wypracowana w Dziale Fotogrametrii ZGiKM GEOPOZ ma unikatowy charakter i jest podstawą dla Systemu Informacji Przestrzennej.
  Poza wykorzystaniem w SIP-ie, na podstawie obecnie zamawianych zdjęć lotniczych z pikselem nie większym niż 5 cm, jest tworzona i aktualizowana w zakresie wybranych treści mapa zasadnicza 1:500.
  Kolejnym zagadnieniem prowadzonym w Dziale Fotogrametrii jest ortofotomapa czyli kartometryczny obraz terenu w formie rastrowej (mapa rastrowa). Mapa ta jest wykorzystywana do różnych celów z zakresu informacji przestrzennej.
  Ostatnie nowości opracowywane w Dziale to zdjęcia i ortofotomapa termalna czyli tzw. „mapa strat ciepła” dla miasta Poznania, dzięki którym będzie można określać obiekty emitujące dużą ilość ciepła. Wskazanie tych miejsc odpowiednim służbom i instytucjom pozwoli na rozpoczęcie analizy przepuszczalności cieplnej obiektów i ich modernizację lub naprawę ewentualnych uszkodzeń, co zmniejszy stratę ciepła w drodze od elektrociepłowni do odbiorcy.
  oprac. Brygida Łoś, kierownik Działu Fotogrametrii ZGiKM GEOPOZ
 • 2012: "Erasmus Mundus - Join Doctorate for Business Intelligence" - Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ przystąpił w charakterze partnera stowarzyszonego do programu "Erasmus Mundus". Program ten jest przedsięwzięciem naukowym, którego celem jest wspólne kształcenie doktorantów w przedmiocie technologii informatycznych w obrębie BI (Business Intelligence) przez konsorcjum pięciu europejskich uczelni: Politechniki Poznańskiej, Universite Libre de Bruxelles (Belgia), Aalborg University (Dania), Technische Universitaet Dresden (Niemcy) oraz Universitat Politechnica de Catalunya (Hiszpania).
  ZGiKM GEOPOZ, w ramach realizacji porozumienia o współpracy z Instytutem Informatyki Politechniki Poznańskiej, będzie uczestniczył w programie dostarczając tematy rozpraw doktorskich oraz organizując stanowiska pracy dla doktorantów zainteresowanych zagadnieniami samorządów lokalnych.
  Do programu "Erasmus Mundus" włączyły się uniwersytety, instytuty badawcze, centra komputerowe oraz wiodące firmy komputerowe z całego świata. Obok ZGiKM GEOPOZ, na liście partnerów stowarzyszonych znalazły się m.in. uniwersytety z Hongkongu i Seulu, Rosyjska Akademia Nauk, firmy Microsoft oraz Oracle. Warto podkreślić, że ZGiKM GEOPOZ, reprezentujący Miasto Poznań, jest jedynym przedstawicielem sektora samorządowego.
  Szczegółowe informacje oraz pełna lista partnerów stowarzyszonych znajduje się na stronach Universite Libre de Bruxelles pod adresem: http://it4bi-dc.ulb.ac.be.

Zobacz więcej osiągnięć ZGiKM GEOPOZ (lata 2008-2012).

© 2010-2018 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ