Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
strona główna
grafika z mapą
strona Miasta Poznania

Doręczanie dokumentów elektronicznych

1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Dokumenty elektroniczne, w szczególności podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia), mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą organu administracji publicznej.
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie.
Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) musi być uwierzytelnione bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem oraz zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.
Doręczenie podania w formie elektronicznej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ZGiKM GEOPOZ zostanie poświadczone Urzędowym Poświadczeniem Odbioru. Urzędowe Poświadczenie Odbioru będzie automatycznie wytworzone przez system ESP i przekazane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej nadawcy. Poświadczenie będzie zawierało pełną nazwę podmiotu publicznego, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Warunki organizacyjno - techniczne doręczania dokumentów w formie elektronicznej za pośrednictwem ESP:
a. Elektroniczna Skrzynka Podawcza: kliknij tutaj
b. formaty dokumentów dołączanych jako załącznik do dokumentów w formie elektronicznej wysyłanych na adres ESP: .doc, .docx, .gif, .jpg (jpeg.), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif (.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml.
c. maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 MB.

© 2010-2018 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ