Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

Wypełnianie formularza

Nazwa:   Aplikacja na wolne stanowisko pracy
Opis:  
Informacja: Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy i zapraszamy do wypełnienia załączonego formularza. Prosimy o przygotowanie niezbędnej dokumentacji: świadectwa pracy, świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie, posiadane uprawnienia zawodowe ukończone kursy, szkolenia a także inne kwalifikacje zawodowe, jeśli takie są wymagane. Prosimy o dokonanie analizy swojego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, posiadanych umiejętności pod kątem w pierwszym rzędzie spełnienia wymagań niezbędnych określonych w ofercie, następnie dodatkowych. Zwracamy uwagę, że wszystkie wymagania niezbędne określone w ofercie pracy muszą być spełnione, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Jeśli chcą Państwo zamieścić jeszcze inne informacje, mające istotny związek z wymaganiami na danym stanowisku pracy, można je wprowadzić w rubryce „Informacje dodatkowe”. Ważne jest, aby wprowadzone w formularzu informacje wiązały się ściśle ze stanowiskiem, na które Państwo aplikują.
Rodzaj stanowiska: etat czasowo wolny - urzędnicze
Znak sprawy: ZG-ZKS.11000.3.2020
Stanowisko: ds. obsługi klienta i informacji
Wymiar etatu: pełny
Data publikacji: 19-05-2020
Termin składania aplikacji: 05-06-2020
Liczba etatów: 1
Wymagania niezbędne:
Dane osobowe, dane kontaktowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Poczta:
Telefon:
e-mail*:
Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania niezbędne określone w ofercie pracy na niniejsze stanowisko pracy:
Wymagania dodatkowe:
Wykształcenie
Poziom:
Tytuł zawodowy:
Kierunek:
Specjalność:
Tytuł zawodowy:
Kierunek:
Specjalność:
Tytuł zawodowy:
Kierunek:
Specjalność:
Edukacja uzupełniająca - kursy, szkolenia, aplikacje i inne
-
Rodzaj kwalifikacji:
Nazwa:
Data ukończenia:
-
Rodzaj kwalifikacji:
Nazwa:
Data ukończenia:
-
Rodzaj kwalifikacji:
Nazwa:
Data ukończenia:
-
Rodzaj kwalifikacji:
Nazwa:
Data ukończenia:
-
Rodzaj kwalifikacji:
Nazwa:
Data ukończenia:
Znajomość języków
-
Nazwa:
Poziom:
Inne:
-
Nazwa:
Poziom:
Inne:
-
Nazwa:
Poziom:
Inne:
Obsługa komputera
Pakiet Office:
Program graficzny
Nazwa:
Poziom:
Program graficzny
Nazwa:
Poziom:
Program graficzny
Nazwa:
Poziom:
Program kadrowo-płacowy
Nazwa:
Poziom:
Program kadrowo-płacowy
Nazwa:
Poziom:
Program kadrowo-płacowy
Nazwa:
Poziom:
Program inny
Nazwa:
Poziom:
Program inny
Nazwa:
Poziom:
Program inny
Nazwa:
Poziom:
Doświadczenie zawodowe
--
Rodzaj:
Nazwa zakładu pracy:
Data rozpoczęcia:
Data ukończenia:
Stanowisko:
Zakres obowiązków:
--
Rodzaj:
Nazwa zakładu pracy:
Data rozpoczęcia:
Data ukończenia:
Stanowisko:
Zakres obowiązków:
--
Rodzaj:
Nazwa zakładu pracy:
Data rozpoczęcia:
Data ukończenia:
Stanowisko:
Zakres obowiązków:
Inne
Motywacja – Co powoduje, że jesteś zainteresowany/a pracą na tym stanowisku w naszej jednostce?:
Dodatkowe informacje:
Oświadczenia
Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych i nie byłam/nie byłem skazana/skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe:
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych:
Oświadczam, że cieszę się nieposzlakowaną opinią:
Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie:
Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na niniejsze wolne stanowisko pracy. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.:
Załączniki
Załącznik:
Załącznik:
Załącznik:
Anuluj wniosek » Wyślij » Zapisz zmiany »

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ