Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj
Szanowni Geodeci

Uprzejmie informuję, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. do wszystkich operatów zawierających zmiany w bazach danych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Poznania i przekazywanych do MODGIK, niezbędne będzie przekazanie wraz z zawiadomieniem o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych plików bazodanowych w formacie GML oraz TXT. Informacja o pliku wymiany danych powinna znaleźć się w sprawozdaniu technicznym i spisie dokumentów.

Zgodnie z §71 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz.U. Nr 263, poz.1572) całość dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje się do PZGiK. W skład operatu technicznego wchodzą między innymi: pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w §63 ust.1 pkt 2 przedmiotowego rozporządzenia - zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio, na podstawie art.19 ust.1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art.26 ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK.

Odrębnym komunikatem, poinformuję o planowanym spotkaniu informacyjnym oraz we współpracy w firmą Softline Plus możliwości zorganizowania szkolenia z programu C-geo w Poznaniu.

 

 

(-) Andrzej Krygier
Geodeta Miejski
Dyrektor ZGiKM GEOPOZ w Poznaniu


Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Andrzej Rachuta 
Data wytworzenia informacji:   2020-02-19 09:53:52 
Wprowadził informację do BIP:   Szymon Twarużek 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2020-02-21 14:02:09 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ