Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj
ORTOFOTOMAPA

Obraz terenu w formie rastrowej (fotografia), w rzucie prostokątnym (rodzaj odwzorowania na płaszczyźnie) i jednolitej skali, powstały w wyniku cyfrowego przetworzenia skanowanych zdjęć lotniczych, satelitarnych lub obrazów cyfrowych. Może być w formie papierowej (wydruk) lub cyfrowej.

Zastosowanie ortofotomapy:
- planowanie przestrzenne, analiza rozwoju regionów,
- odczyt współrzędnych, pomiar odległości,
- monitorowanie zmian zachodzących w środowisku, analiza zagrożeń np. powodzi,
- wykrywanie tzw. samowoli budowlanych, identyfikowanie obszarów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo,
- interpretacja terenów zielonych (lasy i ich rodzaje, nieużytki),
- umożliwienie składania obrazu fotograficznego z elementami map numerycznych (ewidencyjnych, zasadniczych, tematycznych).

Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Brygida Łoś 
Data wytworzenia informacji:   2009-01-08 00:00:00 
Wprowadził informację do BIP:   Aleksandra Jędrzejczak 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2013-07-31 11:31:50 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ