Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
 • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
 • szukaj
Ewidencja gruntów i budynków (egib, kataster nieruchomości)

Drugi, obok ksiąg wieczystych, zbiór danych o nieruchomości. Obejmuje dane dotyczące:
 • gruntów – ich położenie, granice, powierzchnię, rodzaje użytków i klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów (jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty);
 • budynków – ich położenie, przeznaczenie, funkcje użytkowe i ogólne dane techniczne;
 • lokali – ich położenie, funkcję i powierzchnię użytkową.
Zawiera także informacje o:
 • właścicielu
 • innych osobach fizycznych lub prawnych, w których władaniu znajdują się grunty lub budynki albo ich części;
 • miejscu zamieszkania lub siedzibie właściciela;
 • wpisaniu do rejestru zabytków;
 • wartości nieruchomości.
Ewidencja gruntów i budynków (egib, kataster nieruchomości):
 • CZĘŚĆ GRAFICZNA:
  • mapa ewidencyjna - z której sporządza się wyrysy lub kopie
 • CZĘŚĆ OPISOWA:
  • rejestry - z których sporządza się wypisy
Przykładowe przeznaczenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków:
 • zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych; 
 • w postępowaniu sądowym o ustanowienie służebności drogi koniecznej;
 • w postępowaniu sądowym o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości lub jej części;
 • rozgraniczenie nieruchomości;
 • ustalanie wymiaru podatków i świadczeń;
 • planowanie przestrzenne;
 • obrót i gospodarka nieruchomościami.

Dane ewidencyjne warto sprawdzić przed zakupem nieruchomości. Pozwalają one na dokładne określenie położenia nieruchomości i sprawdzenie np. jej dostępu do drogi publicznej, a w wypadku nieruchomości rolnych – klasy gruntu i przydatności gospodarczej.
DOKUMENTZAWARTE INFORMACJEPRZEZNACZENIE
(uzależnione od klauzul, które zamieszcza organ wydający)
Mapa ewidencyjna - Klasa gleboznawcza gruntu
- Kontury granic, budynków, użytków i klas gruntowych
- Nazwa województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej
- Numer jednostki rejestrowej
- Obręb, arkusz mapy, numer działki
- Opis położenia działek ewidencyjnych-adres
- Rodzaj użytku gruntowego
- Banki
- Cele informacyjne
- Podziały nieruchomości
- Projektowanie
Wypis z rejestru gruntów - Dane właściciela/władającego/dzierżawcy
- Identyfikator działki
- Klasa gleboznawcza gruntu
- Nazwa województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej
- Numer jednostki rejestrowej
- Numer Księgi Wieczystej
- Numer rejestru zabytków
- Obręb, arkusz mapy, numer działki
- Opis położenia działek ewidencyjnych
- Pole powierzchni działek ewidencyjnych
- Powierzchnia użytku gruntowego
- Rodzaj praw władającego
- Rodzaj użytku gruntowego
- Wartość działki
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
- Banki
- Cele informacyjne
- Podziały nieruchomości
- Projektowanie
- Sąd Rejonowy: Wydział Ksiąg Wieczystych
- Sprzedaż nieruchomości
- Umowy dzierżawy
- Urząd Skarbowy
- Urząd Miasta: Wydział Finansowy;
Wydział Urbanistyki i Architektury
(załącznik do wniosku o wydanie decyzji
w sprawie warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu
oraz pozwolenia na budowę)
- Zameldowanie
Wyrys i wypis
(opis i mapa)
- Dane właściciela/władającego/dzierżawcy
- Identyfikator działki
- Klasa gleboznawcza gruntu
- Kontury granic, budynków, użytków i klas gruntowych
- Nazwa województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej
- Numer jednostki rejestrowej
- Numer Księgi Wieczystej
- Numer rejestru zabytków
- Obręb, arkusz mapy, numer działki
- Opis położenia działek ewidencyjnych
- Pole powierzchni działek ewidencyjnych
- Powierzchnia użytku gruntowego
- Rodzaj praw władającego
- Rodzaj użytku gruntowego
- Sąd Rejonowy: Wydział Ksiąg Wieczystych (założenie księgi wieczystej, ujawnienie budynku przy użytkowaniu wieczystym)
Wypis
z rejestru/kartoteki budynków
- Dane właściciela/władającego/dzierżawcy
- Identyfikator budynku
- Liczba kondygnacji budynku
- Nazwa województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej
- Numer jednostki rejestrowej
- Numer Księgi Wieczystej
- Numer rejestru zabytków
- Obręb, arkusz mapy, numer działki
- Opis położenia działek ewidencyjnych
- Pole powierzchni użytkowej lokali w budynku wraz z pomieszczeniami
- Pole powierzchni zabudowy budynku
- Rodzaj materiału, funkcja użytkowa budynku
- Rodzaj praw władającego
- Rok zakończenia budowy
- Wartość działki
- Sąd Rejonowy: Wydział Ksiąg Wieczystych (ujawnienie budynku)
Wypis
z rejestru/kartoteki lokali
- Dane właściciela/władającego/ dzierżawcy
- Funkcja użytkowa lokalu
- Identyfikator lokalu
- Liczba i rodzaj pomieszczeń przynależnych do lokalu
- Liczba izb
- Nazwa województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej
- Numer jednostki rejestrowej
- Numer Księgi Wieczystej
- Numer lokalu
- Obręb, arkusz mapy, numer działki
- Opis położenia działek ewidencyjnych
- Pole powierzchni użytkowej lokalu oraz pomieszczeń przynależnych
- Rodzaj praw władającego
- Wartość działki
- Sąd Rejonowy: Wydział Ksiąg Wieczystych (założenie księgi lokalowej)
Wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych   - Banki
- Sąd Rejonowy: Wydział Ksiąg Wieczystych (sprostowanie, ujawnienie zmian w dziale I w księdze wieczystej)

Wytworzył informację:   Stefan Szubiński 
Data wytworzenia informacji:   2009-01-08 00:00:00 
Wprowadził informację do BIP:   Aleksandra Jędrzejczak 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2011-01-21 10:55:07 

© 2010-2017 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ