Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj
GEOCARTIS Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wilczak 12H
61-623 Poznań

Zawiadomienie o czynności wznowienia znaków granicznych

Działając na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dania 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, w związku ze zleceniem wznowienia znaków granicznych zawiadamiam, że w dniu 25.04.2019 r. o godz. 10:30 w Poznaniu przy ul. Kościelnej 47 zostaną przeprowadzone czynności wznowienia punktów granicznych dla działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:

- działka nr 37, ark. 10, obr: 0021 Jeżyce (KW PO1P/00082392/6)
- działka nr 40, ark. 10, obr: 0021 Jeżyce (KW PO1P/00082393/3)

sąsiadujących z działkami oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków jako:

- działka nr 39, ark. 10, obr: 0021 Jeżyce (KW PO1P/00003020/1)
- działka nr 36, ark. 10, obr: 0021 Jeżyce (KW PO1P/00021529/1)
- działka nr 121, ark. 08, obr: 0021 Jeżyce (KW PO1P/00008172/6)
- działka nr 154/82, ark. 10, obr: 0021 Jeżyce (KW PO1P/00294322/4).

Czynności wznowienia znaków granicznych dokona geodeta uprawniony Krzysztof Kurpiel.

Pouczenie

Zawiadomieni właściciele działki lub ich pełnomocnicy proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu z dowodem tożsamości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa strony geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika, nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca (art. 32 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Informacji i wyjaśnień udziela geodeta uprawniony Krzysztof Kurpiel tel. 608 443 789


Szczegółowe informacje:

1. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych (.pdf 320KB)

Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Joanna Kabała 
Data wytworzenia informacji:   2019-03-19 
Wprowadził informację do BIP:   Barbara Bogusz 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2019-03-20 13:04:17 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ