Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

Prezydent Miasta Poznania wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
zawiadamia

o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków i lokali położonych na obszarze miasta Poznania w obrębach ewidencyjnych: Krzesiny, Głuszyna, Głuszyna II, Piotrowo, Daszewice, Psarskie, Wielkie, Kiekrz.

Wykonawcą prac wyłonionym w trybie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) jest:

Sango Grzegorz Nickel z siedzibą w Poznaniu przy ul. Limanowskiej 9.

Pracownicy ww. firmy w trakcie wykonywania prac będą legitymować się zaświadczeniem wydanym przez Geodetę Miejskiego – Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz imiennym identyfikatorem.

Przedmiotem pozyskiwania będą dane ewidencyjne obejmujące informacje dotyczące budynków, m.in.: geometrii, procesu budowy, przebudowy, rozbiórki, stanu użytkowania, liczby kondygnacji, informacji o materiale, z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku, a także oznaczeń funkcji budynku, powierzchni użytkowej oraz pola powierzchni zabudowy.

Właściciele nieruchomości lub władający nimi zobowiązani są do udzielenia i przekazania osobom prowadzącym prace posiadanych informacji w ww. zakresie oraz umożliwienia wglądu do dokumentów służących do aktualizacji ewidencji budynków i lokali, w tym również umożliwienia wejścia na grunt lub do obiektu budowlanego w celu dokonania niezbędnych czynności związanych z wykonywaną pracą (art. 13 ust. 1, art. 14 i art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), § 35 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.).

Prace wykonywane są na koszt Skarbu Państwa. Po ich zakończeniu koszt związany z wprowadzeniem niezgłoszonych lub nieujawnionych informacji ponosić będzie zainteresowany.

Poznań, wrzesień 2018 r.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z siedzibą w Poznaniu, ul. Gronowa 20, dzwoniąc pod numery tel. 61 8 271 635, 61 8 271 707, 61 8 271 600.

Przetwarzanie danych osobowych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków pozostaje w zgodności z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych są dostępne pod adresem http://www.geopoz.pl/portal/index.php?t=200&id=5142. Dane będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione, przy zapewnieniu środków zabezpieczających zbiór danych zgodnie z wymogami ww. ustawy.Szczegółowe informacje:

1. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Poznania o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków (.pdf 331KB)

2. Mapa obrębu Daszewice-A2 (.pdf 110KB)

3. Mapa obrębu Głuszyna II-A2 (.pdf 1.2MB)

4. Mapa obrębu Głuszyna-A2 (.pdf 722KB)

5. Mapa obrębu Kiekrz-A2 (.pdf 50KB)

6. Mapa obrębu Krzesiny-A2 (.pdf 2.4MB)

7. Mapa obrębu Piotrowo-A2 (.pdf 672KB)

8. Mapa obrębu Psarskie-A2 (.pdf 1.3MB)

9. Mapa obrębu Wielkie-A2 (.pdf 688KB)

10. Wykaz adresów Daszewice (.pdf 11KB)

11. Wykaz adresów Głuszyna II (.pdf 11KB)

12. Wykaz adresów Głuszyna (.pdf 16KB)

13. Wykaz adresów Kiekrz (.pdf 41KB)

14. Wykaz adresów Krzesiny (.pdf 41KB)

15. Wykaz adresów Piotrowo (.pdf 13KB)

16. Wykaz adresów Psarskie (.pdf 18KB)

17. Wykaz adresów Wielkie (.pdf 14KB)

 


Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Andrzej Rachuta 
Data wytworzenia informacji:   2018-10-05 14:07:23 
Wprowadził informację do BIP:   Barbara Bogusz 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2018-10-09 12:11:27 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ