Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

Prezydent Miasta Poznania wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
zawiadamia

o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków i lokali położonych na obszarze miasta Poznania w obrębach ewidencyjnych: Ławica, Plewiska.

Wykonawcą prac wyłonionym w trybie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) jest:

Sango Grzegorz Nickel z siedzibą w Poznaniu przy ul. Limanowskiej 9.

Pracownicy ww. firmy w trakcie wykonywania prac będą legitymować się zaświadczeniem wydanym przez Geodetę Miejskiego – Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz imiennym identyfikatorem.

Przedmiotem pozyskiwania będą dane ewidencyjne obejmujące informacje dotyczące budynków, m.in.: geometrii, procesu budowy, przebudowy, rozbiórki, stanu użytkowania, liczby kondygnacji, informacji o materiale, z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku, a także oznaczeń funkcji budynku, powierzchni użytkowej oraz pola powierzchni zabudowy.

Właściciele nieruchomości lub władający nimi zobowiązani są do udzielenia i przekazania osobom prowadzącym prace posiadanych informacji w ww. zakresie oraz umożliwienia wglądu do dokumentów służących do aktualizacji ewidencji budynków i lokali, w tym również umożliwienia wejścia na grunt lub do obiektu budowlanego w celu dokonania niezbędnych czynności związanych z wykonywaną pracą (art. 13 ust. 1, art. 14 i art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), § 35 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.).

Prace wykonywane są na koszt Skarbu Państwa. Po ich zakończeniu koszt związany z wprowadzeniem niezgłoszonych lub nieujawnionych informacji ponosić będzie zainteresowany.

Poznań, wrzesień 2018 r.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z siedzibą w Poznaniu, ul. Gronowa 20, dzwoniąc pod numery tel. 61 8 271 635, 61 8 271 707, 61 8 271 600.

Przetwarzanie danych osobowych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków pozostaje w zgodności z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych są dostępne pod adresem http://www.geopoz.pl/portal/index.php?t=200&id=5142. Dane będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione, przy zapewnieniu środków zabezpieczających zbiór danych zgodnie z wymogami ww. ustawy.

 

Szczegółowe informacje:

1. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Poznania o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków (.pdf 320KB)

2. Mapa obrębu Ławica-A2 (.pdf 1.05MB)

3. Mapa obrębu Plewiska-A2 (.pdf 694KB)

4. Wykaz adresów Ławica (.pdf 64KB)

5. Wykaz adresów Plewiska (.pdf 50KB)


Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Andrzej Rachuta 
Data wytworzenia informacji:   2018-10-05 13:11:47 
Wprowadził informację do BIP:   Barbara Bogusz 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2018-10-09 11:38:53 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ