Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj
Axis Geodezja Łukasz Nowak
ul. Kręta 1/3
88-430 Janowiec Wielkopolski

Zawiadomienie o czynności wznowienia znaków granicznych

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017.0.2101 r.j.) uprzejmie zawiadamiam, że:
w dniu 15 września 2018 r. (sobota) o godz. 10.00 przy ul. Bogusławskiego 14 w Poznaniu
zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych określających granice nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka:
- nr 133 (Id działki 306401_1.0039.AR_31.133),
z działkami sąsiednimi:
- nr 134 (Id działki 306401_1.0039.AR_31.134),
- nr 137 (Id działki 306401_1.0039.AR_31.137),
- nr 111 (Id działki 306401_1.0039.AR_31.111).

Pouczenie:
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Zenon Skórzewski 
Data wytworzenia informacji:   2018-08-31 10:27:08 
Wprowadził informację do BIP:   Aleksandra Jędrzejczak 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2018-08-31 13:54:36 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ