Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

UCHWAŁY NAZEWNICZE


 LP. Projekt uchwały nazewniczejInformacja o podjęciu uchwały
Publikacja uchwały
 1. w sprawie nazwania ronda imieniem Dantego Alighieri
Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad LXI sesji RMP w dniu 23 stycznia 2018 r.
2.
w sprawie nadania skwerowi nazwy Eki z Małeki
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 05.02.2018 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 3. w sprawie nazwania ulicy imieniem Grzegorza Ciechowskiego
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.01.2018 r. pod pozycją 922 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 4. w sprawie nadania ulicy nazwy Pagórkowa
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 27.02.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 5. w sprawie nadania ulicy nazwy Wąwozowa
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 27.02.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 6. w sprawie nazwania skweru imieniem Antoniny Kaweckiej
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 7. w sprawie nadania ulicy nazwy Skowronkowa
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 27.02.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 8. w sprawie nadania ulicy nazwy Czerwonacka
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 27.02.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 9. w sprawie nadania ulicy nazwy Oleszycka
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 27.02.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 10. w sprawie nazwania skweru imieniem Stanisława Bręczewskiego
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 11. w sprawie nazwania skweru imieniem Stanisława Jarzembowskiego
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 12. w sprawie nazwania skweru imieniem Józefa Granatowicza
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 13. w sprawie nadania ulicy nazwy Lotników 302 Dywizjonu Poznańskiego
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.01.2018 r. pod pozycją 920 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 14. w sprawie nazwania ulicy imieniem ks. Bolesława Sulka
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.01.2018 r. pod pozycją 919 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 15. w sprawie nadania rondu nazwy Świerczewo
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.01.2018 r. pod pozycją 921 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 16. w sprawie nazwania skweru imieniem Romana Ulatowskiego
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 06.03.2018 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 17. w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Rudolfa Weigla
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 06.03.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 18. w sprawie nazwania ulicy imieniem Andrzeja Sobczaka
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 06.03.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 19. w sprawie nadania ulicy nazwy Imbirowa
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 06.03.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 

Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Marcin Dudkiewicz 
Data wytworzenia informacji:   2018-03-07 
Wprowadził informację do BIP:   Aleksandra Jędrzejczak 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2018-03-08 13:52:41 

© 2010-2018 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ