Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj
INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Poznania dla obrębu ewidencyjnego Główna

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017.2101 j.t.) informuję, że z dniem 6 grudnia 2017 r. projekt operatu opisowo – kartograficznego opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków i lokali położonych na obszarze miasta Poznania w obrębie ewidencyjnym Główna, stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.
W lokalu Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu, od 15 listopada do 5 grudnia 2017 r., wyłożony był do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków miasta Poznania dla obrębu Główna.
Zgodnie z art. 24a ust. 9 wyżej powołanej ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych. Zarzuty zgłoszone po tym terminie będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Zarzuty należy zgłaszać na adres: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań.

Wytworzył informację:   Izabella Zakrzewska 
Data wytworzenia informacji:   2018-01-04 08:22:26 
Wprowadził informację do BIP:   Aleksandra Jędrzejczak 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2018-01-04 08:37:15 

© 2010-2018 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ