Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj
INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 1 grudnia 2017 r.

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Poznania dla obrębu ewidencyjnego Spławie

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016.1629 j.t.) informuję, że

z dniem 5 grudnia 2017 r. projekt operatu opisowo – kartograficznego opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków i lokali położonych na obszarze miasta Poznania w obrębie ewidencyjnym Spławie, stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

W lokalu Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu, od 23 października do 13 listopada 2017 r., wyłożony był do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków miasta Poznania dla obrębu Spławie.

Zgodnie z art. 24a ust. 9 wyżej powołanej ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych.
Zarzuty zgłoszone po tym terminie będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Zarzuty należy zgłaszać na adres: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań.

Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Izabella Zakrzewska 
Data wytworzenia informacji:   2017-12-05 
Wprowadził informację do BIP:   Aleksandra Jędrzejczak 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2017-12-18 13:49:06 

© 2010-2018 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ