Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj
Kadex Inżynieria sp. z o.o.
ul. Santocka 7a, 60-431 Poznań

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości.

Na podstawie art. 32 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520) oraz § 38 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 542), w związku z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663) i zgłoszeniem pracy geodezyjnej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ZGiKM GEOPOZ pod nr ZG-OUG.4104.6747.2017, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 08.01.2018 r. o godzinie 9.30 w mieście Poznaniu przy ul. Przemysłowej 70 odbędzie się przyjęcie granic działki nr 40/2, będącej nieruchomością, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO2P/00008983/1, położonej w obrębie Wilda, celem jej podziału w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.).
Jako strony zainteresowane zapraszam osoby aktualnie władające:
- działką 41, obręb 0061 Wilda, AM 13, księga wieczysta nr PO2P/00109428/1,
- działką 40/2, obręb 0061 Wilda, AM 13, księga wieczysta nr PO2P/00008983/1,
- działką 79/22, obręb 0061 Wilda, AM 13, księga wieczysta nr PO2P/00169047/4,
- działką 130/6, 130/9, 54/7, obręb 0061 Wilda, AM 13, księga wieczysta nr PO2P/00246010/0,

do uczestnictwa w powyższej czynności i stawienie się na terenie w/w działek w wyżej oznaczonym terminie.

POUCZENIE:
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być przydatne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości.
Informuję, że osoby zawiadomione niniejszym pismem mogą brać udział w w/w czynnościach osobiście lub przez swoich przedstawicieli. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Zenon Skórzewski 
Data wytworzenia informacji:   2017-12-04 
Wprowadził informację do BIP:   Aleksandra Jędrzejczak 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2017-12-18 12:07:34 

© 2010-2018 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ