Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

INNE SPOSOBY DORĘCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH DO ZGiKM GEOPOZ


1. Poczta elektroniczna:
Pismo w formie dokumentu elektronicznego może być skierowane na adres poczty elektronicznej ZGiKM GEOPOZ. Pisma takie traktuje się jako przesyłki w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania. W przypadku, gdy:
a. w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny,
b. w centralnym repozytorium został umieszczony wzór pisma przeznaczony do załatwienia danej sprawy (inny niż ogólny),
przesyłki złożone na adres poczty elektronicznej uważa się za wniesione nieskutecznie.
c. Uwaga! Skargi i wnioski o udostępnienie informacji publicznej mogą być wnoszone za pomocą poczty elektronicznej.
Warunki organizacyjno - techniczne doręczania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej:
a. adres poczty elektronicznej: geopoz@geopoz.poznan.pl,
b. maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą poczty elektronicznej wynosi 10 MB.
2. Informatyczne nośniki danych:
Dokument elektroniczny może zostać doręczony na informatycznych nośnikach danych i jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem. Doręczanie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych może być potwierdzone:
a. poświadczeniem przedłożenia - poświadczenie przedłożenia jest przesyłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez doręczającego lub zapisywane na dodatkowym informatycznym nośniku danych dostarczonym przez doręczającego,
b. dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez adresata.
Warunki organizacyjno-techniczne doręczania dokumentów elektronicznych na informatycznych nośnikach danych:
a. dokument elektroniczny może zostać doręczony na następujących informatycznych nośnikach danych: płyta CD, płyta DVD,
b. Urzędowe Poświadczenie Odbioru może zostać zapisane na następujących nośnikach: pendrive (pamięć USB), płyta CD, płyta DVD, dysk zewnętrzny.

Podstawa prawna:
a. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017  poz. 570),
b. ustawa z dnia 5 września 2016 r. o o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579),
c. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 971 ze zmianami).


Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Patrycja Lamprycht 
Data wytworzenia informacji:   2017-05-23 
Wprowadził informację do BIP:   Patrycja Lamprycht 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2017-05-23 14:17:29 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ