Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

UCHWAŁY NAZEWNICZE - zestawienie do 12.2017


 LP. Projekt uchwały nazewniczejInformacja o podjęciu uchwały
Publikacja uchwały
 1. 1) w sprawie nadania ulicom nazw: Kolorowa, Pastelowa, Prosta, Konstancji Łubieńskiej (rejon ul. Bukowskiej, Bułgarskiej),
2) w sprawie zmiany zasięgu nazwy – ul. Jasna,
3) w sprawie nadania nazwy: skwer Kazimierza Nowaka (skwer w obrębie Rynku Łazarskiego),
4) w sprawie nadania nazwy ulicy: Nagłowicka (rejon ul. Minikowo).
Uchwały zostały podjęte przez Radę Miasta Poznania na sesji w dniu 20.11 2012 r. wejdą w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wyżej wymienione uchwały wraz z załącznikami zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2012 pod kolejnymi pozycjami: 6151, 6152, 6153, 6154 i weszły w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (28.12.2012 r.) . Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl.
2.
1) w sprawie nadania nazwy ulicy: ul. Zygmunta Żuraszka,
2) zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym (zmiana zasięgu ul. Klementyny Hoffmanowej)
Uchwały zostały podjęte przez Radę Miasta Poznania na sesji w dniu 26. 02. 2013 r. wejdą w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Wymienione uchwały wraz z załącznikami zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2013 r. pod kolejnymi pozycjami: 2330, 2331 i weszły w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (04.04.2013 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl.
 3. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym: ul. Burzowa, Gradowa
Uchwała została podjęta przez Radę Miasta Poznania na sesji w dniu 16. 04. 2013 r. wejdą w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2013 r. pod pozycją 3504 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (29. 05. 2013 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl.
 4. w sprawie nadania nazw drodze wewnętrznej: ul. Arnikowa
Uchwała została podjęta przez Radę Miasta Poznania na sesji w dniu 21. 05. 2013 r. wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.”
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. pod pozycją 3932 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (26.06.2013 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl.
 5. w sprawie zniesienia nazw ulic (ulice: Duszna, Doleńska, Powojowa, Smoleńska, Witebska, Pskowska, Wielkołucka, Brasławska, Selizarowska, Postawska, Toropiecka, Uświacka)
Uchwała została podjęta przez Radę Miasta Poznania na sesji w dniu 03.09. 2013 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2013 r. pod pozycją: 5295 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (09. 10. 2013 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 6. w sprawie nadania ulicy nazwy: Żołnierzy Wyklętych
Uchwała została podjęta przez Radę Miasta Poznania na sesji w dniu 03.09. 2013 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2013 r. pod pozycją: 5292 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (09. 10. 2013 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 7. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy: Popularna
Uchwała została podjęta przez Radę Miasta Poznania na sesji w dniu 03.09. 2013 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2013 r. pod pozycją: 5294 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (09. 10. 2013 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 8. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przywrócenia niektórych historycznych nazw ulic oraz nadania nazw nowoprojektowanym ulicom i placom (dotyczy zasięgu ul. Treblińskiej)
Uchwała została podjęta przez Radę Miasta Poznania na sesji w dniu 03.09. 2013 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2013 r. pod pozycją: 5297 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (09. 10. 2013 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 9. w sprawie nadania ulicy nazwy: Maltańska
Uchwała została podjęta przez Radę Miasta Poznania na sesji w dniu 03.09. 2013 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2013 r. pod pozycją: 5293 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (09. 10. 2013 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 10. sprawie nadania skwerowi imienia Janusza Ziółkowskiego
Uchwała została podjęta przez Radę Miasta Poznania na sesji w dniu 03.09. 2013 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2013 r. pod pozycją: 5296 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (09. 10. 2013 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 11. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy: Żurawicka
Uchwała została podjęta przez Radę Miasta Poznania na sesji w dniu 24.09. 2013 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 8 października 2013 r. pod pozycją: 5516 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (23.10.2013 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 12. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom (dotyczy zmiany zasięgu nazw ulic: Kolorowa i Pastelowa)
Uchwała została podjęta przez Radę Miasta Poznania na sesji w dniu 24.09. 2013 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 8 października 2013 r. pod pozycją: 5517 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (23.10.2013 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 13. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nazw niektórych ulic miasta Poznania (dotyczy przedłużenia zasięgu nazwy ul. Franciszka Stróżyńskiego).
Uchwała została podjęta przez Radę Miasta Poznania na sesji w dniu 17.12. 2013 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 17 stycznia 2014 r. pod pozycją: 399 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (01. 02. 2014 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 14. w sprawie nadania ulicy nazwy Smoleńska
Uchwała została podjęta przez Radę Miasta Poznania na sesji w dniu 17.12. 2013 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 17 stycznia 2014 r. pod pozycją: 397 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (01. 02. 2014 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 15. w sprawie nadania ulicy nazwy Polarna
Uchwała została podjęta przez Radę Miasta Poznania na sesji w dniu 17.12. 2013 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 17 stycznia 2014 r. pod pozycją: 400 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (01. 02. 2014 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 16. w sprawie nadania ulicy nazwy ks. Zdzisława Bernata
Uchwała została podjęta przez Radę Miasta Poznania na sesji w dniu 17.12. 2013 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 17 stycznia 2014 r. pod pozycją: 398 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (01. 02. 2014 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 17. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw niektórym ulicom i osiedlom (dotyczy zmiany zasięgu nazwy ul. Augusta Cieszkowskiego)
Uchwała została podjęta przez Radę Miasta Poznania na sesji w dniu 25. 02. 2014 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wwymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2014 r. pod pozycją 1622 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (26.03.2014 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 18. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (dotyczy zmiany zasięgu nazwy ul. Zygmunta Kubiaka)
Uchwała została podjęta przez Radę Miasta Poznania na sesji w dniu 25. 02. 2014 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2014 r. pod pozycją 1623 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (26.03.2014 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 19. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Pastewna
Uchwała została podjęta przez Radę Miasta Poznania na sesji w dniu 25. 02. 2014 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2014 r. pod pozycją 1624 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (26.03.2014 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 20. w sprawie nadania nazwy parkowi imienia ks. Feliksa Michalskiego
Uchwała została podjęta przez Radę Miasta Poznania na sesji w dniu 08. 04. 2014 r. i wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 21. w sprawie zniesienia nazw ulic (ulice: św. Stanisława, Drzewna, Spichrzowa, Magazynowa, Biłgorajska, Goleniowska, Zakrzewska)
informację o podjęciu uchwały w brzmieniu: Uchwła została podjęta przez Radę Miasta Poznania na sesji w dniu 10.06.2014r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. pod pozycją 3743 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (11.07.2014 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 22. w sprawie nazewnictwa w Poznaniu (nadanie nazwy Wolne Tory ulicy, nadanie nazwy Szczęśliwej Podróży rondu, nadanie imienia Króla Przemysła II alei)
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 29.04.2014 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 21 maja 2014 r. pod pozycją 3195 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (05.06.2014 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 23. w sprawie nazwy ulicy (dotyczy wyznaczenia nowego zasięgu nazwy ul. ks. Jakuba Wujka)
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 29.04.2014 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 21 maja 2014 r. pod pozycją 3196 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (05.06.2014 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 24. w sprawie nadania rondom nazw ks. Antoniego Sroki i Cichowiczów
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 29.04.2014 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 21 maja 2014 r. pod pozycją 3197 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (05.06.2014 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 25. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Piławska
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 29.04.2014 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 21 maja 2014 r. pod pozycją 3198 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (05.06.2014 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 26. w sprawie nadania drogom wewnętrznym nazw: Gryczana, Nostrzykowa, Świetlikowa, Złocieniowa
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 29.04.2014 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 21 maja 2014 r. pod pozycją 3199 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (05.06.2014 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 27. w sprawie nadania ulicy nazwy Klinkierowa
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 29.04.2014 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 21 maja 2014 r. pod pozycją 3194 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (05.06.2014 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 28. w sprawie nadania skwerowi imienia Franciszka Rataja
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.06.2014 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 29. w sprawie nadania skwerowi imienia Włodzimierza Dworzaczka
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.06.2014 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 30. w sprawie nadania skwerowi nazwy Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.06.2014 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 31. dotyczącej tytułu projektu uchwały nazewniczej proszę o zamieszczenie treści: w sprawie nazwania parku imieniem Tadeusza Mazowieckiego
Uchwała zastała podjeta przez Radę Miasta Poznania w dniu 20.05.2014 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 32. w sprawie nazwania parku imieniem ks. Tadeusza Kirschke
Uchwała zastała podjeta przez Radę Miasta Poznania w dniu 24.06.2014 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 33. w sprawie nadania ulicom nazw: Poetycka, Epicka, Johanna Wolfganga Goethego, Liryczna, Kazimierza Wierzyńskiego, Jacka Kaczmarskiego, Wincentego Różańskiego, Karola Dickensa, George’a Byrona, Fryderyka Schillera, Emila Zoli, Moliera, Honoriusza Balzaka
Uchwała została podjęta przez Radę Miasta Poznania na sesji w dniu 08. 07. 2014 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2014 r. pod pozycją 4202 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (08.08.2014 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 34. w sprawie nadania placu imieniem Stefana Stuligrosza
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 30.09.2014 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 października 2014 r. pod pozycją 5331 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (30.10.2014 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 35. w sprawie nazwania ronda imieniem Krzysztofa Skubiszewskiego
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 30.09.2014 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 października 2014 r. pod pozycją 5332 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (30.10.2014 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 36. w sprawie nazwania ronda imieniem Józefa Czapskiego
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 30.09.2014 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 października 2014 r. pod pozycją 5333 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (30.10.2014 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 37. w sprawie nadania skwerowi nazwy Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 30.09.2014 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 38. w sprawie nazwania wiaduktu imieniem Ryszarda Ganowicza
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 14.10.2014 r. i weszła w życie z dniem podjęcia
Nie podlega publikacji.
 39. w sprawie nazwania wiaduktu imieniem ks. Władysława Skórnickiego
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 14.10.2014 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 40. w sprawie nadania ulicy nazwy Lwowska
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 14.10.2014 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2014 r. pod pozycją 5523 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (12.11.2014 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 41. w sprawie nadania nazwy - park "Ogród Zamkowy im. Ofiar Katynia i Sybiru"
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 14.10.2014 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 42. w sprawie nazwania skweru imieniem Ryszarda Kuklińskiego
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 04.11.2014 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 43. w sprawie nazwania zaułka imieniem Piotra Majchrzaka
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 04.11.2014 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 grudnia 2014 r. pod pozycją 6530 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (20.12.2014 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 44. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Mirabelkowa
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 05.05.2015 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 maja 2015 r. pod pozycją 3207 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (26.05.2015 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 45. w sprawie nazwania ulic imieniem: Haliny Konopackiej, Barbary Lerczakówny, Wandy Modlibowskiej, Jadwigi Wajsówny
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 05.05.2015 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wspomniana uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. pod pozycją 3261 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (27.05.2015 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 46. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLI/620/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie nadania nazw ulicom
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 14.07.2015 r. i weszła w życie z dniem podjęcia
Nie podlega publikacji.
 47. w sprawie nadania ulicy nazwy Powozowa
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 14.07.2015 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzedowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2015 r. pod pozycją 4664 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (08.08.2015 r.). Dzienniki Urzedowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 48. w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Antoniego Kotowicza
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 14.07.2015 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzedowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2015 r. pod pozycją 4666 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (08.08.2015 r.). Dzienniki Urzedowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 49. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy (dotyczy zmiany zasięgu nazwy ulicy Stanisława Hejmowskiego)
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 14.07.2015 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzedowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2015 r. pod pozycją 4665 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (08.08.2015 r.). Dzienniki Urzedowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
 50. w sprawie nazwania ulicy imieniem Łucji Danielewskiej
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 20.10.2015 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 października 2015 r. pod pozycją 5998 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (07.11.2015 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 51. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym (dotyczy zmiany zasięgów nazw ulic: Hanny Malewskiej i Gabrieli Zapolskiej
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 20.10.2015 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 października 2015 r. pod pozycją 5999 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (07.11.2015 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 52. w sprawie nazw ulic: Melchiora Wańkowicza i Krajeneckiej
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 20.10.2015 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 października 2015 r. pod pozycją 6000 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (07.11.2015 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 53. w sprawie nazwy ulicy Kowalewicka
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 20.10.2015 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 października 2015 r. pod pozycją 6001 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (07.11.2015 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 54. w sprawie nazwania skweru imieniem Wojciecha Cieślewicza
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 20.10.2015 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji
 55. w sprawie nazwania skweru imieniem Wincentego i Jana Wierzejewskich
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 08.12.2015 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji
 56. w sprawie nadania ulicom nazw: Szparagowa, Dyniowa, Brokułowa, Rzodkiewkowa
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12.01.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. pod pozycją 742 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (03. 02. 2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: : www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 57. w sprawie nadania nazwy Rudnicka drodze wewnętrznej
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12.01.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. pod pozycją 743 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (03. 02. 2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 58. w sprawie zniesienia nazwy ulicy Łucznicza
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12.01.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. pod pozycją 744 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (03. 02. 2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 59. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Żeńców
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12.01.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. pod pozycją 749 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (03. 02. 2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 60. w sprawie nadania ulicy nazwy Sianokosy
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12.01.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. pod pozycją 750 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (03. 02. 2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 61. w sprawie ustalenia zasięgu nazwy ulicy Nowosądecka
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12.01.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. pod pozycją 775 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (04. 02. 2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 62. w sprawie nadania ulicy nazwy Starosądecka
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12.01.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. pod pozycją 776 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (04. 02. 2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 63. w sprawie ustalenia zasięgu nazwy ulicy Oświęcimska
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12.01.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. pod pozycją 777 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (04. 02. 2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 64. w sprawie nadania ulicy nazwy Mysłowicka
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12.01.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. pod pozycją 781 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (04. 02. 2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 65. w sprawie ustalenia zasięgu nazwy ulicy Niżańska
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12.01.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. pod pozycją 782 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (04. 02. 2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 66. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Sielankowa
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12.01.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. pod pozycją 783 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (04. 02. 2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
67.  w sprawie zniesienia nazwy ulicy  Gliniana Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 05.04.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04 maja 2016 r. pod pozycją 3144 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (19. 05. 2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
68. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Nektarynkowa Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 05.04.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04 maja 2016 r. pod pozycją 3142 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (19. 05. 2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
69. w sprawie nadania ulicy nazwy Bocheńska Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 05.04.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04 maja 2016 r. pod pozycją 3139 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (19. 05. 2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
70. w sprawie nadania ulicy nazwy Do Spalarni Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 05.04.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04 maja 2016 r. pod pozycją 3141 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (19. 05. 2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
71. w sprawie nazwy ulicy Katowicka Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 05.04.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04 maja 2016 r. pod pozycją 3140 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (19. 05. 2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
72. w sprawie nazwania skweru imieniem Alojzego Andrzeja Łuczaka Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 05.04.2016 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
73. w sprawie nadania ulicy nazwy Bogdanowska Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 05.04.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04 maja 2016 r. pod pozycją 3143 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (19. 05. 2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
74. w sprawie nadania ulicy nazwy Kwarcowa Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 05.04.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04 maja 2016 r. pod pozycją 3145 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (19. 05. 2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
75. w sprawie zniesienia nazwy ulicy Zwoleńska Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 05.04.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04 maja 2016 r. pod pozycją 3147 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (19. 05. 2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
76. w sprawie nadania rondu nazwy Szczepankowo im. Mycielskich Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 26.04.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04 maja 2016 r. pod pozycją 3136 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (19. 05. 2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
77. w sprawie nadania ulicy nazwy Brneńska Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 05.04.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04 maja 2016 r. pod pozycją 3146 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (19. 05. 2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
78. w sprawie nadania parkowi nazwy Stare Koryto Warty Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 21.06.2016 r. i weszła w życie z dniem podjęcia
Nie podlega publikacji
79. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Tadeusza Kościuszki na Janusza Kulasa Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 21.06.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. pod pozycją 4057 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (13.07.2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
80. w sprawie rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Belwederska Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12.07.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2016 r. pod pozycją 4722 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (04.08.2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
81. w sprawie nazwania ronda imieniem Antoniego Wojewody Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12.07.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2016 r. pod pozycją 4736 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (04.08.2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
82. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym dot. ul. Poli Gojawiczyńskiej Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12.07.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2016 r. pod pozycją 4723 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (04.08.2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
83. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym dot. ul. Czesława Miłosza Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12.07.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2016 r. pod pozycją 4724 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (04.08.2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
84. w sprawie zmiany zasięgów nazw ulic: Maków Polnych i Dzięgielowa Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12.07.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2016 r. pod pozycją 4725 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (04.08.2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
85. w sprawie nazwania ulicy imieniem Bogumiła Krygowskiego Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12.07.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2016 r. pod pozycją 4726 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (04.08.2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
86. w sprawie nazwania skweru imieniem ks. mjra Rudolfa Marszałka. Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12.07.2016 r. i weszła w życie z dniem podjęcia
Nie podlega publikacji.
87. w sprawie nadania ulicy nazwy Szuwarowa Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12.07.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2016 r. pod pozycją 4727 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (04.08.2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
88. w sprawie nazwania ronda imieniem Moraczewskich Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12.07.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2016 r. pod pozycją 4728 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (04.08.2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
89. w sprawie nadania ulicy będącej zaułkiem nazwy Ślepego Antka Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12.07.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2016 r. pod pozycją 4729 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (04.08.2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
90. w sprawie zniesienia nazwy ulicy Lwówecka Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12.07.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2016 r. pod pozycją 4730 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (04.08.2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
91. w sprawie zasięgu nazwy ulicy Pleszewska Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12.07.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2016 r. pod pozycją 4731 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (04.08.2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
92. w sprawie nazwania skweru imieniem Ady Rusowicz Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12.07.2016 r. i weszła w życie z dniem podjęcia
Nie podlega publikacji.
93. w sprawie nazwania ulic imionami: Anny Jantar, Czesława Niemena, Zygmunta Warczygłowy, Krzysztofa Komedy Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12.07.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2016 r. pod pozycją 4732 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (04.08.2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
94. w sprawie nazwania ulic imionami: Haliny Brodowskiej, Sofii Lutosławskiej, Amelii Łączyńskiej, Marii Szembekowej, Emilii Waśniowskiej Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12.07.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2016 r. pod pozycją 4733 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (04.08.2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
95. w sprawie ustalenia zasięgu nazwy ulicy Przemyska Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12.07.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2016 r. pod pozycją 4734 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (04.08.2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
96. w sprawie nadania ulicy nazwy Sokalska Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12.07.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2016 r. pod pozycją 4735 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (04.08.2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
97. w sprawie nazwania ulicy imieniem bł. Marka z Aviano Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12.07.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2016 r. pod pozycją 4740 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (04.08.2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
98. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Marcelińskiej na Jarosława Ziętary. Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 06.09.2016 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2016 r. pod pozycją 5485 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (29.09.2016 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
99. w sprawie nazwania skweru imieniem Jana Suwarta. Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 22.11.2016 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji
100. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LIX/807/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym. Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 24.01.2017 r. i weszła w życie z dniem podjęcia
Nie podlega publikacji.
101. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XCIII/1042/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 24.01.2017 r. i weszła w życie z dniem podjęcia
Nie podlega publikacji.
102. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Nr XX/174/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 24.01.2017 r. i weszła w życie z dniem podjęcia
Nie podlega publikacji.
103. w sprawie nadania nazwy skwerowi Bohaterów Akcji Bollwerk. Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 24.01.2017 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
104. w sprawie nadania ulicy nazwy Dzikiej Róży. Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 24.01.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. pod pozycją 906 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (15.02.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
105. w sprawie nadania rondu nazwy Poznańskich Ogrodników. Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 24.01.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. pod pozycją 905 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (15.02.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
106. w sprawie nazwania ulicy imieniem Kaprala Wojtka Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 24.01.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. pod pozycją 909 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (15.02.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
107. w sprawie nazwania ronda imieniem Obrońców Grodna 1939 Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 24.01.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. pod pozycją 911 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (15.02.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
108. w sprawie nadania wiaduktowi nazwy Antoninek im. Orląt Lwowskich Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 24.01.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. pod pozycją 911 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (15.02.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
109. w sprawie nazwania ulicy imieniem Aleksandra Studniarskiego Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 21.02.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2017 r. pod pozycją 1587 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (15.03.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 110. w sprawie nazwania ulicy imieniem Jana Wiencka
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 04.04.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13. 04. 2017 r. pod pozycją 3309 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (28.04.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 111. w sprawie nazwania ulicy imieniem Moniki Cegłowskiej
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 04.04.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13. 04. 2017 r. pod pozycją 3310 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (28.04.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 112. w sprawie nazwania ulicy imieniem Adama Poszwińskiego
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 04.04.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13. 04. 2017 r. pod pozycją 3311 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (28.04.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 113. w sprawie nazwania ulicy imieniem Elżbiety Zawackiej
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 04.04.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13. 04. 2017 r. pod pozycją 3307 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (28.04.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 114. sprawie nazwania ulicy imieniem Romana Konkiewicza
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 04.04.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13. 04. 2017 r. pod pozycją 3308 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (28.04.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 115. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Dynowska
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 04.04.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13. 04. 2017 r. pod pozycją 3315 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (28.04.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 116. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Marii Lange
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 04.04.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13. 04. 2017 r. pod pozycją 3316 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (28.04.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 117. w sprawie rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Bolesława Prusa
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 04.04.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13. 04. 2017 r. pod pozycją 3317 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (28.04.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 118. w sprawie nadania ulicy nazwy Groszkowa
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 04.04.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13. 04. 2017 r. pod pozycją 3306 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (28.04.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 119. w sprawie nadania ulicy nazwy Jarmużowa
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 04.04.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13. 04. 2017 r. pod pozycją 3302 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (28.04.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 120. w sprawie nadania ulicy nazwy Kabaczkowa
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 04.04.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13. 04. 2017 r. pod pozycją 3303 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (28.04.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 121. w sprawie nadania ulicy nazwy Ogórkowa
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 04.04.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13. 04. 2017 r. pod pozycją 3304 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (28.04.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 122. w sprawie nadania ulicy nazwy Pietruszkowa
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 04.04.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13. 04. 2017 r. pod pozycją 3305 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (28.04.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 123. w sprawie nadania ulicy nazwy Szpinakowa
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 04.04.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13. 04. 2017 r. pod pozycją 3301 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (28.04.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 124. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Tony’ego Halika
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 16.05.2017 r. Zadecydowano, że nazwa drogi wewnętrznej będzie brzmiała: Tony Halika. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22. 05. 2017 r. pod pozycją 3987 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (06.06.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 125. w sprawie nadania ulicy nazwy Cumownicza
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 04.04.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13. 04. 2017 r. pod pozycją 3312 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (28.04.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 126. w sprawie nadania ulicy nazwy Burtowa
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 04.04.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13. 04. 2017 r. pod pozycją 3313 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (28.04.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 127. w sprawie nadania ulicy nazwy Szalupowa
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 04.04.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13. 04. 2017 r. pod pozycją 3314 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (28.04.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 128. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw: Szparagowa, Dyniowa, Brokułowa, Rzodkiewkowa
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 04.04.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12. 04. 2017 r. pod pozycją 3273 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (27.04.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 129. uchylająca uchwałę Nr XXVII/358/VII/2016 w sprawie nadania ulicy nazwy Do Spalarni
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 04.04.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18. 04. 2017 r. pod pozycją 3341 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (03.03.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 130. w sprawie nadania ulicy nazwy Energetyczna
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 04.04.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13. 04. 2017 r. pod pozycją 3318 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (28.04.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 131. w sprawie nazwania ulicy imieniem Jacka Rychlewskiego
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 16.05.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22. 05. 2017 r. pod pozycją 3991 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (06.06.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 132. w sprawie zmiany nazwy ulicy Lucjana Szenwalda na ks. Kazimierza Waseli
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 16.05.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22. 05. 2017 r. pod pozycją 3999 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (06.06.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 133. w sprawie zmiany nazwy ulicy Józefa Paszty na Michała Sobeskiego
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 16.05.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22. 05. 2017 r. pod pozycją 4000 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (06.06.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 134. w sprawie zmiany nazwy drogi wewnętrznej 9 Maja na 8 Maja
Projekt uchwały jest nieaktualny. W związku z ustaleniami jakie miały miejsce na sesji 16 maja 2017 r, w odniesieniu do PU 906/17 w sprawie zmiany nazwy drogi wewnętrznej 9 Maja na 8 Maja, projekt ten został wycofany z dalszego procedowania. Zgłoszono na sesji RM poprawkę na projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy z 9 Maja na 9 Maja 1950 r. co równoznaczne jest z przygotowaniem i procedowaniem nowego projektu uchwały. 1 - 7
 135. w sprawie zmiany nazwy ulicy Zygmunta Berlinga na Ryszarda Kaczorowskiego
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 16.05.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22. 05. 2017 r. pod pozycją 4002 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (06.06.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 136. w sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej na Kazimierza Spornego
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 16.05.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22. 05. 2017 r. pod pozycją 4001 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (06.06.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 137. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr XLVI/801/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 4 kwietnia 2017 r. uchylającej uchwałę Nr XXVII/358/VII/2016 w sprawie nadania ulicy nazwy Do Spalarni.
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 16.05.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wymieniona uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22. 05. 2017 r. pod pozycją 4003 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (06.06.2017 r.). Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 138. w sprawie nazewnictwa ulic Poznania (zmiana uchwały - przedłużenie nazwy ul. Aroniowa)
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2017 r. pod pozycją 5175 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 139. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Berberysowa
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2017 r. pod pozycją 5176 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 140. w sprawie nazwy parku Stanisława Moniuszki
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2017 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 141. w sprawie nadania ulicy nazwy Siedliskowa
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2017 r. pod pozycją 5177 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 142. w sprawie zmiany nazwy al. Republik na al. 15. Pułku Ułanów Poznańskich,
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2017 r. pod pozycją 5178 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 143. w sprawie nadania skwerowi nazwy Tajnej Organizacji Nauczycielskiej
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2017 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 144. w sprawie zmiany nazwy ulicy Wincentego Pstrowskiego na Romana Maya
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19.07.2017 r. pod pozycją 5180 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 145. w sprawie zmiany nazwy ulicy Marcina Chwiałkowskiego na Jana Spychalskiego oraz Chwiałka
Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad LIII sesji RMP w dniu 5 września 2017 r. - upłynął termin realizacji przez gminy ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744).
 146. w sprawie nadania rondu nazwy Lotników 302. Dywizjonu Poznańskiego
Projekt uchwały odrzucono w głosowaniu ; uchwały nie podjęto.
Na LII sesji RMP w dniu 11 lipca 2017 r. projekt uchwały odrzucono w głosowaniu, uchwały nie podjęto.
 147. w sprawie nadania skwerowi nazwy Niezależnego Zrzeszenia Studentów
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2017 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 148. w sprawie nadania skwerowi nazwy Policji Państwowej II RP
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2017 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 149. w sprawie nazwania skweru imieniem Leona i Aleksandra Janta – Połczyńskich
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2017 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 150. w sprawie zniesienia nazwy drogi wewnętrznej 9 Maja
Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad LIII sesji RMP w dniu 5 września 2017 r. - upłynął termin realizacji przez gminy ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744).
 151. w sprawie zmiany nazwy drogi wewnętrznej z Juliana Leńskiego na Anny German
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19.07.2017 r. pod pozycją 5181 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 152. w sprawie zmiany nazwy drogi wewnętrznej z PGR Wielkie na Nad Przeźmierką
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 21.07.2017 r. pod pozycją 5203 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 153. w sprawie nazwania ulicy imieniem Zdzisława Dworzeckiego
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.09.2017 r. pod pozycją 5907 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 154. w sprawie nadania skwerowi nazwy Tercetu ABC
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 155. w sprawie nadania ulicy nazwy Pomidorowa
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.09.2017 r. pod pozycją 5908 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 156. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym (dotyczy nazwy ul. Czesława Miłosza)
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017 r. i weszła w życie z dniem podjęcia
Nie podlega publikacji.
 157. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania ulicom nazw: Szparagowa, Dyniowa, Brokułowa, Rzodkiewkowa (dotyczy nazwy ul. Brokułowa)
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017 r. i weszła w życie z dniem podjęcia
Nie podlega publikacji.
 158. w sprawie nazwy ulicy Orzechowa
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.09.2017 r. pod pozycją 5894 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 159. w sprawie nadania ulicy nazwy Błogosławionej Poznańskiej Piątki
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.09.2017 r. pod pozycją 5906 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 160. w sprawie nazwania skweru imieniem Władysława Zamoyskiego
Na sesji w dniu 07.11.2017 r. Rada Miasta Poznania podjęła decyzję o ponownym skierowaniu projektu do Komisji Kultury i Nauki i rozważeniu imienia Marii Zamoyskiej.
 161. w sprawie zniesienia nazwy placu Stanisława Wyspiańskiego
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 07.11.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 15.11.2017 r. pod pozycją 7455 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 162. w sprawie nazwania skweru imieniem Ferdynanda Focha
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 07.11.2017 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 163. w sprawie nazwania ronda imieniem Felicjana Sypniewskiego
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 07.11.2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 15.11.2017 r. pod pozycją 7456 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 164. Zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego w sprawie nadania ulicy Marcina Chwiałkowskiego położonej w mieście Poznań nazwy Jana Spychalskiego
Zarządzenie zastępcze zostało wydane w dniu 12 grudnia 2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14.12.2017 r. pod pozycją 8520 i weszło w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 165. Zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego w sprawie nadania ulicy 23 lutego położonej w mieście Poznań nazwy por. Janiny Lewandowskiej.
Zarządzenie zastępcze zostało wydane w dniu 13 grudnia 2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13.12.2017 r. pod pozycją 8477 i weszło w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 166. Zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego w sprawie nadania alei Braterstwa Broni położonej w mieście Poznań nazwy gen. Stanisława Sosabowskiego
Zarządzenie zastępcze zostało wydane w dniu 13 grudnia 2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13.12.2017 r. pod pozycją 8469 i weszło w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 167. Zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmiany zarządzenia zastępczego z dnia 13 grudnia 2017 r. nr KN-I.4102.65.2017.3 - dot. zmiany nazwy ul. 9 Maja na Stanisława Kasznicy
Zarządzenie zastępcze zostało wydane w dniu 15 grudnia 2017 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 15.12.2017 r. pod pozycją 8575 i weszło w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 
 
 

Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Marcin Dudkiewicz 
Data wytworzenia informacji:   2018-01-05 
Wprowadził informację do BIP:   Aleksandra Jędrzejczak 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2018-01-10 12:39:18 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ