Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

                                    ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA                           


Dokumenty elektroniczne, w szczególności podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia), mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) organu administracji publicznej.
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie.
Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) musi być uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym oraz zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.
W celu wniesienia podania do ZGiKM GEOPOZ konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP. Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie na stronie ePUAP odpowiedniego formularza.
Doręczenie podania w formie elektronicznej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ZGiKM GEOPOZ zostanie poświadczone Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO). UPO jest automatycznie wytworzone przez system i zawiera pełną nazwę podmiotu publicznego, datę i czas odebrania dokumentu oraz datę i czas jego nadania.

1. Co to jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)?
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) - jest środkiem komunikacji elektronicznej, który służy przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformacyjnej. Elektroniczna Skrzynka Podawcza ZGiKM GEOPOZ funkcjonuje na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) i wymaga spełnienia warunków obowiązujących na tej platformie.

2. Co to jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)?
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej.
Więcej informacji o ePUAP-ie
.

3. Jak założyć konto na ePUAP-ie?
Aby założyć konto na ePUAP-ie należy:
1. Wejść na stronę ePUAP www.epuap.gov.pl.
2. Wybrać pozycję „zarejestruj się”.
3. Uzupełnić wymagane dane i postępować zgodnie z dalszymi poleceniami.
Więcej informacji o zakładaniu konta na ePUAP-ie.

4. Co to jest profil zaufany?
Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Więcej informacji o profilu zaufanym
.

5. Jak uzyskać profil zaufany?
Aby uzyskać profil zaufany należy:
I sposób – dla wszystkich obywateli:
1. Posiadać konto na ePUAP-ie.
2. Zalogować się na platformie ePUAP.
3. Wypełnić wniosek o założenie profilu.
4. Udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.
Wykaz punktów potwierdzających.

II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:
1. Posiadać konto na ePUAP-ie.
2. Zalogować się na platformie ePUAP.
3. Wypełnić wniosek o założenie profilu.
4. Potwierdzić swoje dane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Przejdź do logowania na ePUAP-ie.

6. Jak wysłać dokument elektroniczny do ZGiKM GEOPOZ za pośrednictwem ESP?
Aby skorzystać z ESP należy dysponować kontem na ePUAP-ie oraz profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Z pozycji menu strony BIP ZGiKM GEOPOZ należy wybrać „Sprawy i formularze”. W przypadku kiedy do sprawy jest przypisany formularz do pobrania - należy go pobrać i wypełnić. Następnie należy przejść do wypełniania e-formularza (ikona „wypełnij e-formularz”). Po wykonaniu tej czynności klient zostanie automatycznie przekierowany na ePUAP - należy kliknąć "przejdź do formularza", zalogować się, wypełnić formularz i załączyć wcześniej pobrany i wypełniony wniosek. W sytuacji, gdy do sprawy nie jest przypisany formularz do pobrania należy treść pisma wpisać w przeznaczonym do tego polu. Na zakończenie formularz należy podpisać i wysłać do ZGiKM GEOPOZ.

7. Jakie są warunki organizacyjno – techniczne doręczania dokumentów w formie elektronicznej za pośrednictwem ESP?
1. Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /geopoz/skrytka.
2. Formaty dokumentów dołączanych jako załącznik do dokumentów w formie elektronicznej wysyłanych na adres ESP: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif (.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml.
3. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 MB.
4. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Wytworzył informację:   Patrycja Lamprycht 
Data wytworzenia informacji:   2017-05-23 
Wprowadził informację do BIP:   Patrycja Lamprycht 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2017-05-23 13:46:38 

© 2010-2018 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ