Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

                               INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                    


Realizacja ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ jako jednostka budżetowa Miasta Poznania, wykonująca zadania z zakresu służby geodezyjnej i kartograficznej miasta, prowadzenia Systemu Informacji Przestrzennej oraz orzecznictwa administracyjnego związanego z gospodarką nieruchomościami realizuje ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1243) w następujący sposób:
1. Osoba uprawniona, czyli doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się, funkcjonującej w ZGiKM GEOPOZ, tj.:
- poczty elektronicznej geopoz@geopoz.poznan.pl,
- faksu (61 8230 201),
- smsa (+48 532 926 134),
- strony internetowej (www.geopoz.pl) i Biuletynu Informacji Publicznej (www.geopoz.pl/bip), spełniających standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych. Na stronie istnieje możliwość umówienia się na wizytę z opcją rezerwacji usługi tłumacza,
- pomocy pracowników ZGiKM GEOPOZ posługujących się językiem migowym (SJM – System Językowo-Migowy).
2. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z ZGiKM GEOPOZ. Osoba przybrana musi mieć ukończone 16 lat. Prawo to może zostać ograniczone wyłącznie ze względu na przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
3. ZGiKM GEOPOZ zapewnia możliwość skorzystania ze świadczenia usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia w dowolnej, wybranej przez siebie formie komunikowania się, funkcjonującej w ZGiKM GEOPOZ, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia ZGiKM GEOPOZ zawiadamia osobę uprawnioną o tym fakcie wraz z uzasadnieniem, wyznacza możliwy inny termin realizacji świadczenia lub inną formę realizacji uprawnień.

ZGiKM GEOPOZ dołoży wszelkich starań, aby wizyta w naszej jednostce osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się przebiegła w życzliwej atmosferze i wiązała się ze profesjonalnym załatwieniem sprawy.

Zapraszamy do obejrzenia filmu w języku migowym.

Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Patrycja Lamprycht 
Data wytworzenia informacji:   2017-05-24 
Wprowadził informację do BIP:   Barbara Bogusz 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2018-11-06 13:39:21 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ