Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

ZAMÓWIENIA PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT


 

Ogłoszenia opublikowane od dnia 01-05-2008:

data publikacji

sygnatura

temat

termin składania ofert

tryb zamówienia

rodzaj zamówienia

05-12-2018

ZG-NZP.3410.12.2018

Przedłużenie okresu licencyjnego i wsparcie techniczne oprogramowania iGeoMap

05-12-2018

zamówienie z wolnej ręki

usługi

04-12-2018

ZG-NZP.3410.11.2018

Świadczenie usług serwisowych nad systemem WEGA

26-11-2018

zamówienie z wolnej ręki

usługi

04-12-2018

ZG-NZP.3410.10.02018

Rozwój i modyfikacja systemu WEGA

26-11-2018

zamówienie z wolnej ręki

usługi

10-12-2018

ZG-NZP.3410.8.2018

Świadczenie usług serwisowych oprogramowania komputerowego QUATRA MAX w roku 2019

10-12-2018

zamówienie z wolnej ręki

usługi

26-11-2018

ZG-NZP.3410.7.2018

Modernizacja aplikacji WEGA

14-11-2018

zamówienie z wolnej ręki

usługi

26-11-2018

ZG-NZP.3410.6.2018

Aktualizacja ewidencji materiałów zasobu oraz modernizacja aplikacji WEGA – moduł Ośrodek

14-11-2018

zamówienie z wolnej ręki

usługi

06-07-2018

ZG-NZP.3410.5.2018

Modernizacja EGiB Ławica, Plewiska

24-07-2018

przetarg nieograniczony

usługi

10-07-2018

ZG-NZP.3410.4.2018

Modernizacja EGiB Krzesiny, Głuszyna, Głuszyna II, Piotrowo, Daszewice, Psarskie, Wielkie, Kiekrz

24-07-2018

przetarg nieograniczony

usługi

27-06-2018

ZG-NZP.3410.3.2018

Modernizacja pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na serwerownię oraz składnicę akt w XIV-kondygnacyjnym budynku administracyjno-biurowym

20-07-2018

przetarg nieograniczony

roboty budowlane

14-05-2018

ZG-NZP.3410.2.2018

Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego

22-05-2018

przetarg nieograniczony

dostawy

17-04-2018

ZG-NZP.3410.1.2018

Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania firmy Oracle

26-04-2018

przetarg nieograniczony

usługi

13-12-2017

ZG-NZP.3410.15.2017

Świadczenie usług serwisowych i bieżącej konserwacji nad systemem obiegu spraw i dokumentów MDOK

15-12-2017

zamówienie z wolnej ręki

usługi

14-12-2017

ZG-NZP.3410.14.2017

Przedłużenie licencji korporacyjnej na oprogramowanie ESRI wraz ze świadczeniem usług serwisowych, konsultacyjnych i szkoleniowych

21-12-2017

zamówienie z wolnej ręki

usługi

07-12-2017

ZG-NZP.3410.13.2017

Świadczenie usług serwisowych nad systemem GEOSECMA WEGA do prowadzenia bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków, Mapy Zasadniczej oraz Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów składającym się z modułów: 1) OPIS, 2) MAPA, 3) Przeglądarka, 4) MSA, 5) ADMIN,

08-12-2017

zamówienie z wolnej ręki

usługi

01-12-2017

ZG-NZP.3410.12.2017

Obsługa serwisowa oprogramowania Quatra Max

06-12-2017

zamówienie z wolnej ręki

usługi

30-11-2017

ZG-NZP.3410.11.2017

Przedłużenie okresu licencyjnego i wsparcie techniczne oprogramowania iGeoMap

01-11-2017

zamówienie z wolnej ręki

usługi

27-11-2017

ZG-NZP.3410.10.2017

Wykonanie prac związanych z utworzeniem bazy danych sieci uzbrojenia terenu

04-12-2017

przetarg nieograniczony

usługi

17-10-2017

ZG-NZP.3410.9.2017

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w kompleksie budynków biurowych przy ul. Gronowej 20

26-10-2017

inne

usługi

12-09-2017

ZG-NZP.3410.8.2017

Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego

20-09-2017

przetarg nieograniczony

dostawy

17-08-2017

ZG-NZP.3410.7.2017

Modernizacja Systemu MDOK

21-08-2017

zamówienie z wolnej ręki

usługi

26-06-2017

ZG-NZP.3410.6.2017

Budowa modelu 3D Miasta Poznania wraz z narzędziami do jego aktualizacji i publikacji

22-08-2017

przetarg nieograniczony

dostawy

26-05-2017

ZG-NZP.3410.5.2017

Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania firmy Oracle

05-06-2017

przetarg nieograniczony

usługi

07-06-2017

ZG-NZP.3410.4.2017

Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego

25-07-2017

przetarg nieograniczony

dostawy

04-05-2017

ZG-NZP.3410.3.2017

Digitalizacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego

21-06-2017

przetarg nieograniczony

usługi

20-04-2017

ZG-NZP.3410.2.2017

Skanery komputerowe

29-05-2017

przetarg nieograniczony

dostawy

21-04-2017

ZG-NZP.3410.1.2017

Rozbudowa oprogramowania GIS

12-06-2017

przetarg nieograniczony

dostawy

10-02-2017

ZG-NZP.3421.48.2017

Usługi doradcze przy realizacji projektu „Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług"

17-02-2017

WRPO

usługi

03-06-2016

ZG-NZP.3421.67.2016

Wykonanie studium wykonalności (część opisowa i część obliczeniowa) oraz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami

09-06-2016

WRPO

usługi

12-12-2016

ZG-NZP.3410.14.2016

Obsługa serwisowa oprogramowania Quatra Max

15-12-2016

zamówienie z wolnej ręki

usługi

30-11-2016

ZG-NZP.3410.13.2016

Przedłużenie okresu licencyjnego i wsparcie techniczne oprogramowania iGeoMap

01-12-2016

zamówienie z wolnej ręki

usługi

14-11-2016

ZG-NZP.3410.12.2016

Modernizacja systemu GEOSECMA WEGA

14-11-2016

zamówienie z wolnej ręki

usługi

16-11-2016

ZG-NZP.3410.11.2016

Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego

28-11-2016

przetarg nieograniczony

dostawy

09-11-2016

ZG-NZP.3410.10.2016

Świadczenie usług serwisowych nad systemem GEOSECMA WEGA

29-12-2016

zamówienie z wolnej ręki

usługi

12-10-2016

ZG-NZP.3410.9.2016

Ochrona osób i mienia - zamówienie uzupełniające

14-10-2016

zamówienie z wolnej ręki

usługi

27-07-2016

ZG-NZP.3410.8.2016

Modernizacja EGiB obręb KOBYLEPOLE

15-09-2016

przetarg nieograniczony

usługi

27-07-2016

ZG-NZP.3410.7.2016

Modernizacja EGiB obręb Główna

15-09-2016

przetarg nieograniczony

usługi

27-07-2016

ZG-NZP.3410.6.2016

Modernizacja EGiB obręb SPŁAWIE

15-09-2016

przetarg nieograniczony

usługi

24-06-2016

ZG-NZP.3410.5.2016

Wykonanie termomodernizacji budynku

12-07-2016

przetarg nieograniczony

roboty budowlane

13-05-2016

ZG-NZP.3410.4.2016

Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania firmy Oracle (powtórzone)

20-05-2016

przetarg nieograniczony

usługi

20-05-2016

ZG-NZP.3410.3.2016

Wykonanie prac związanych z utworzeniem bazy danych sieci uzbrojenia terenu

30-06-2016

przetarg nieograniczony

usługi

29-04-2016

ZG-NZP.3410.2.2016

Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania firmy Oracle

11-05-2016

przetarg nieograniczony

usługi

08-02-2016

ZG-NZP.3410.1.2016

Rozbudowa infrastruktury SAN

15-02-2016

przetarg nieograniczony

dostawy

05-09-2016

ZG-NZP.83a/2016

Nadzrór inspektorski nad pracami geodezyjnymi - mogernizacja EGiB obręb Główna

16-09-2016

WRPO

usługi

05-09-2016

ZG-NZP.83b/2016

Nadzrór inspektorski nad pracami geodezyjnymi - mogernizacja EGiB obręb Kobylepole

16-09-2016

WRPO

usługi

05-09-2016

ZG-NZP.83c/2016

Nadzrór inspektorski nad pracami geodezyjnymi - mogernizacja EGiB obręb Spławie

16-09-2016

WRPO

usługi

11-12-2015

ZG-NZP.3410.14.2015

Świadczenie usług serwisowych WEGA2010

31-03-2015

zamówienie z wolnej ręki

usługi

25-11-2015

ZG-NZP.3410.13.2015

Przedłużenie okresu licencyjnego oprogramowania GEO-SYSTEM oraz wsparcie techniczne

23-12-2015

zamówienie z wolnej ręki

usługi

17-11-2015

ZG-NZP.3410.12.2015

Zmiana w systemie obiegu dokumentów Mdok mechanizmu wymiany danych

31-03-2015

zamówienie z wolnej ręki

usługi

15-10-2015

ZG-NZP.3410.11.2015

Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego

22-10-2015

przetarg nieograniczony

dostawy

11-09-2015

ZG-NZP.3410.10.2015

Tworzenie bazy danych sieci uzbrojenia terenu - II.

11-12-2015

przetarg nieograniczony

usługi

25-08-2015

ZG-NZP.3410.9.2015

Modernizacja aplikacji WEGA2010

30-10-2015

zamówienie z wolnej ręki

usługi

03-07-2015

ZG-NZP.3410.8.2015

Dostawa materiałów biurowych

15-09-2015

przetarg nieograniczony

dostawy

03-07-2015

ZG-NZP.3410.7.2015

dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego

14-09-2015

przetarg nieograniczony

dostawy

16-07-2015

ZG-NZP.3410.6.2015

Zakup asysty technicznej do licencji na oprogramowanie firmy Oracle

16-09-2015

zamówienie z wolnej ręki

usługi

16-06-2015

ZG-NZP.3410.5.2015

Dostawa materiałów do plotera EPSON, ploterów OCE i kserokopiarek SHARP

24-08-2015

przetarg nieograniczony

dostawy

13-07-2015

ZG-NZP.3140.4.2015

Migracja systemu obiegu spraw i dokumentów Mdok wraz z modułem Archiwum zakładowe na nowe serwery

13-07-2015

zamówienie z wolnej ręki

usługi

30-04-2015

ZG-NZP.3410.3.2015

Zakup urządzenia brzegowego typu firewall, rozbudowa urządzeń sieciowych, przedłużenie subskrypcji Veeam

07-05-2015

przetarg nieograniczony

dostawy

15-05-2015

ZG-NZP.3410.2.2015

Tworzenie bazy danych sieci uzbrojenia terenu

14-08-2015

przetarg nieograniczony

usługi

16-03-2015

ZG-NZP.3410.1.2015

Kompleksowy system ochrony poczty elektronicznej

23-03-2015

przetarg nieograniczony

dostawy

19-01-2015

ZG-NZP.3410-16/14

Świadczenie usług serwisowych WEGA2010

17-03-2015

zamówienie z wolnej ręki

usługi

21-01-2015

ZG-NZP.3410-15/14

Świadczenie usług serwisowych i bieżącej konserwacji MDOK

31-03-2015

zamówienie z wolnej ręki

usługi

21-01-2015

ZG-NZP.3410-14/14

Świadczenie usług hostingowych MDOK

31-03-2015

zamówienie z wolnej ręki

usługi

01-12-2014

ZG-NZP.3410-13/14

Przedłużenie okresu licencyjnego oprogramowania GEO-SYSTEM oraz wsparcie techniczne

26-12-2014

zamówienie z wolnej ręki

usługi

21-11-2014

ZG.NZP-3410-12/14

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

28-11-2014

przetarg nieograniczony

dostawy

17-10-2014

ZG-NZP.3410-11/14

Przedłużenie licencji korporacyjnej na oprogramowanie Esri wraz ze świadczeniem usług serwisowych, konsultacyjnych i szkoleniowych

30-11-2014

zamówienie z wolnej ręki

usługi

26-08-2014

ZG-NZP.3410-10/14

Modernizacja oprogramowania Mdok polegająca na opracowaniu i wdrożeniu dodatkowych parametrów opisujących system, modyfikacji wizualizacji podpisu elektronicznego oraz opracowaniu mechanizmu pomocy dla formularzy

08-09-2014

zamówienie z wolnej ręki

usługi

26-08-2014

ZG-NZP.3410-9/14

Modernizacja oprogramowania Mdok polegająca na opracowaniu i wdrożeniu zmian w funkcjonalności Archiwum Zakładowego

08-09-2014

zamówienie z wolnej ręki

usługi

27-08-2014

ZG-NZP.3410-8/14

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i plotera OCE

09-09-2014

przetarg nieograniczony

dostawy

27-08-2014

ZG-NZP-3410-7/14

Dostawa materiałów biurowych

09-09-2014

przetarg nieograniczony

dostawy

01-08-2014

ZG-NZP.3410-6/14

Rozbudowa infrastruktury internetowej

08-08-2014

przetarg nieograniczony

dostawy

14-07-2014

ZG-NZP.3410-5/14

Zakup asysty technicznej do licencji na oprogramowanie firmy ORACLE

30-07-2014

zamówienie z wolnej ręki

usługi

30-04-2014

ZG-NZP.3410-4/14

Dostawa przedłużenia supportu dla macierzy dyskowej EVA 6400 i subskrypcji dla oprogramowania specjalistycznego Veeam

08-05-2014

przetarg nieograniczony

dostawy

18-04-2014

ZG-NZP.3410-3/14

Modernizacja oprogramowania Mdok lokalizacja wątków dokumentów

17-05-2014

zamówienie z wolnej ręki

usługi

18-04-2014

ZG-NZP.3410-2/14

Modernizacja oprogramowania Mdok

17-05-2014

zamówienie z wolnej ręki

usługi

31-03-2014

ZG-NZP.3410-1/14

Zdjęcia lotnicze

08-04-2014

przetarg nieograniczony

usługi

10-12-2013

ZG-FBZ.3410-26/13

Usługi serwisowe WEGA 2010

31-12-2013

zamówienie z wolnej ręki

usługi

27-11-2013

ZG-FBZ.3410-25/13

Przedłużenie okresu licencyjnego oprogramowania GEO-SYSTEM oraz wsparcie techniczne

27-12-2013

zamówienie z wolnej ręki

usługi

14-11-2013

ZG-FBZ.3410-24/13

Modernizacja oprogramowania PRO/MIS/MAX polegająca na opracowaniu i wdrożeniu integracji z systemem obiegu spraw i dokumentów w zakresie rejestracji absencji

20-11-2013

zamówienie z wolnej ręki

usługi

14-11-2013

ZG-FBZ.3410-23/13

Świadczenie usług serwisowych i bieżącej konserwacji nad systemem PRO/MIS/MAX

20-11-2013

zamówienie z wolnej ręki

usługi

08-11-2013

ZG-FBZ.3410-22/13

Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego

15-11-2013

przetarg nieograniczony

dostawy

24-10-2013

ZG-FBZ.3410-21/13

Modernizacja oprogramowania Mdok

25-11-2013

zamówienie z wolnej ręki

usługi

04-10-2013

ZG-FBZ.3410-20/13

Modyfikacja WEGA2010 - układ 2000

31-10-2013

zamówienie z wolnej ręki

usługi

24-09-2013

ZG-FBZ.3410-19/13

AKTUALIZACJA DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

05-11-2013

przetarg nieograniczony

usługi

24-09-2013

ZG-FBZ.3410-17/13

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - obręb Jeżyce

04-11-2013

przetarg nieograniczony

usługi

16-09-2013

ZG-FBZ.3410-16/13

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - obręb Górczyn

29-10-2013

przetarg nieograniczony

usługi

11-09-2013

ZG-FBZ.3410-14/13

TWORZENIE BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE BAZY GESUT – CZĘŚĆ - II

22-10-2013

przetarg nieograniczony

usługi

11-09-2013

ZG-FBZ.3410-18/13

Ochrona osób i mienia

24-09-2013

przetarg nieograniczony

usługi

03-09-2013

ZG-FBZ.3410-15/13

Zakup odbiornika stacji referencyjnej

18-09-2013

przetarg nieograniczony

dostawy

06-09-2013

ZG-FBZ.3410-13/13

TWORZENIE BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH – CZĘŚĆ - I

18-10-2013

przetarg nieograniczony

usługi

18-07-2013

ZG-FBZ.3410-11/13

Dostawa materiałów biurowych

30-07-2013

przetarg nieograniczony

dostawy

19-07-2013

ZG-FBZ.3410-10/13

Modernizacja TransLOK_2000PKT

14-08-2013

zamówienie z wolnej ręki

usługi

17-07-2013

ZG-FBZ.3410-9/13

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i OCE

30-07-2013

przetarg nieograniczony

dostawy

11-07-2013

ZG-FBZ.3410-8/13

Asysta techniczna ORACLE

25-07-2013

zamówienie z wolnej ręki

usługi

17-05-2013

ZG-FBZ.3410-7/13

Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego

24-05-2013

przetarg nieograniczony

dostawy

18-04-2013

ZG-FBZ.3410-5/13

Modernizacja aplikacji PRO/MIS/MAX

28-04-2013

zamówienie z wolnej ręki

usługi

29-03-2013

ZG-FBZ.3410-4/13

Wykonanie zdjęć ukośnych dla fragmentu m. Poznania 2

08-04-2013

przetarg nieograniczony

usługi

15-04-2013

ZG-FBZ.3410-6/13

Dostaw aplikacji MAPA

22-04-2013

przetarg nieograniczony

dostawy

20-10-2011

ZF-FBZ.3410-16/11

Roboty budowlane HOL

04-11-2011

przetarg nieograniczony

roboty budowlane

13-03-2013

ZF-FBZ.3410-3/13

Wykonanie zdjęć ukośnych dla fragmentu m. Poznania

13-03-2013

przetarg nieograniczony

usługi

11-01-2013

ZG-FBZ.3410-24/12

Świadczenie usług ochrony osób i mienia

25-01-2013

zamówienie z wolnej ręki

usługi

11-01-2013

ZG-FBZ-3410-2/13

Modernizacja aplikacji WEGA2010

17-01-2013

zamówienie z wolnej ręki

usługi

09-01-2013

ZG-FBZ.3410-1/13

Dostawa akcesoriów komputerowych

16-01-2013

przetarg nieograniczony

dostawy

11-12-2012

ZG-FBZ.3410-23/12

Świadczenie usług serwisowych i bieżącej konserwacji nad systemem PRO/MIS/MAX

21-12-2012

zamówienie z wolnej ręki

usługi

11-12-2012

ZG-FBZ.3410-22/12

Świadczenie usług serwisowych WEGA 2010

18-12-2012

zamówienie z wolnej ręki

usługi

29-11-2012

ZG-FBZ.3410-21/12

Powszechne usługi pocztowe

15-12-2012

zamówienie z wolnej ręki

usługi

31-10-2012

ZG-FBZ.3410-18/12

Modernizacja aplikacji MSA poprzez opracowanie i wdrożenie funkcjonalności

08-11-2012

zamówienie z wolnej ręki

usługi

28-11-2012

ZG-FBZ.3410-20/12

Przedłużenie okresu licencyjnego oprogramowania firmy GEO- SYSTEM oraz wsparcie techniczne

06-12-2012

zamówienie z wolnej ręki

usługi

26-11-2012

ZG-FBZ.3410-19/12

Dostawa materiałów biurowych 2

03-12-2012

przetarg nieograniczony

dostawy

29-10-2012

ZG-FBZ.34109-17/12

Dostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego II Części

06-11-2012

przetarg nieograniczony

dostawy

05-11-2012

ZG-FBZ.3410-16/12

Dostawa stanowiska do pozyskiwania danych SIP

12-11-2012

przetarg nieograniczony

dostawy

23-10-2012

ZG-FBZ.3410-15/12

Usługi geodezyjne w zakresie badania danych, aktualizacji zasobu, opracowania dokumentacji oraz wyłączenia wykazów współrzędnych punktów granicznych – IV Części

30-10-2012

przetarg nieograniczony

usługi

25-10-2012

ZG-FBZ.3410-13/12

GESUT II

04-12-2012

przetarg nieograniczony

usługi

25-10-2012

ZG-FBZ.3410-14/12

GESUT III

04-12-2012

przetarg nieograniczony

usługi

06-11-2012

ZG-FBZ.3410-12/12

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i ploterów OCE

16-11-2012

przetarg nieograniczony

dostawy

12-10-2012

ZG-FBZ.3410-11/12

Dostawa materiałów papierniczych

29-10-2012

przetarg nieograniczony

dostawy

12-10-2012

ZG-FBZ.3410-10/12

Dostawa materiałów biurowych

29-10-2012

przetarg nieograniczony

dostawy

17-09-2012

ZG-FBZ.3410-9/12

Modernizacja systemu obiegu spraw i dokumentów Mdok polegająca na opracowaniu i wdrożeniu integracji z platformą ePUAP

18-09-2012

zamówienie z wolnej ręki

usługi

29-08-2012

ZG-FBZ.3410-8/12

EWIDENCJA DĘBIEC

09-10-2012

przetarg nieograniczony

usługi

24-07-2012

ZG-FBZ.3410-7/12

Modernizacja aplikacji WEGA2010

24-08-2012

zamówienie z wolnej ręki

usługi

06-08-2012

ZG-FBZ.3410-6/12

EWIDENCJA GŁOWIENIEC

17-09-2012

przetarg nieograniczony

usługi

17-07-2012

ZG-FBZ.3410-5/12

Przedłużenie supportu dla macierzy 2

24-07-2012

przetarg nieograniczony

dostawy

09-07-2012

ZG-FBZ.3410-4/12

Przedłużenie supportu dla macierzy

16-07-2012

przetarg nieograniczony

dostawy

11-06-2012

ZG-FBZ.3410-3/12

Usługa asysty technicznej ORACLE

22-06-2012

zamówienie z wolnej ręki

usługi

21-05-2012

ZG-FBZ.3410-2/12

Modernizacja aplikacji MSA

31-05-2012

zamówienie z wolnej ręki

usługi

07-03-2012

ZG-FBZ.3410-1/12

Zdjęcia lotnicze

15-03-2012

przetarg nieograniczony

usługi

21-12-2011

ZG-FBZ.3410-27/11

Usługi serwisowe EGiB MZ ENPN NUiP

31-12-2011

zamówienie z wolnej ręki

usługi

17-11-2011

ZG-FBZ.3410-22/11

Migracja licencji na oprogramowanie ESRI

30-11-2011

zamówienie z wolnej ręki

usługi

10-11-2011

ZG-FBZ.3410-21/11

Dostawa BONÓW

18-11-2011

przetarg nieograniczony

dostawy

08-11-2011

ZG-FBZ.3410-19/11

Oprogramowanie, subskrypcje i suporty

16-11-2011

przetarg nieograniczony

dostawy

08-11-2011

ZG-FBZ.3410-18/11

Materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i plotera EPSON

23-11-2011

przetarg nieograniczony

dostawy

26-10-2011

ZG-FBZ.3410-15/11

DOSTAWA MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH

08-11-2011

przetarg nieograniczony

dostawy

19-10-2011

ZG-FBZ.3410-14/11

Materialy do OCE

03-11-2011

przetarg nieograniczony

dostawy

21-10-2011

ZG-FBZ.3410-13/11

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH

04-11-2011

przetarg nieograniczony

dostawy

28-09-2011

ZG-FBZ.3410-12/11

Modernizacja centrali telefonicznej

06-10-2011

przetarg nieograniczony

usługi

15-09-2011

ZG-FBZ.3410-11/11

WEKTORYZACJA MAPY ZASADNICZEJ - Etap II

23-09-2011

przetarg nieograniczony

usługi

29-07-2011

ZG-FBZ.3410-10/11

WEKTORYZACJA MAPY ZASADNICZEJ

08-08-2011

przetarg nieograniczony

usługi

03-08-2011

ZG-FBZ.3410-9/11

Mapa Głowieniec

10-08-2011

przetarg nieograniczony

usługi

07-07-2011

ZG-FBZ.3410-8/11

EWIDENCJA-STAROŁĘKA

16-08-2011

przetarg nieograniczony

usługi

27-04-2011

ZG-FBZ.3410-6/11

Dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania

05-05-2011

przetarg nieograniczony

dostawy

07-04-2011

ZG-FBZ.3410-5/11

Rozbudowa systemu serwerowego

15-04-2011

przetarg nieograniczony

dostawy

22-03-2011

ZG-FBZ.3410-4/11

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Ploterów OCE

06-04-2011

przetarg nieograniczony

dostawy

17-03-2011

ZG-FBZ.3410-3/11

Dostawa materiałów papierniczych

30-03-2011

przetarg nieograniczony

dostawy

25-02-2011

ZG-FBZ.3410-2/11

Świadczenie usług ochrony osób i mienia

08-03-2011

przetarg nieograniczony

usługi

04-02-2011

ZG-FBZ.3410-1/11

Pozyskanie danych termalnych

11-02-2011

przetarg nieograniczony

usługi

08-12-2010

Zg-FBZ.3410-34/10

Dostawa materiałów biurowych i papierniczych

17-12-2010

przetarg nieograniczony

dostawy

25-11-2010

ZG-FBZ.3410-29/10

Dostawa odbiornika GPS-2

03-12-2010

przetarg nieograniczony

dostawy

25-11-2010

ZG-FBZ.3410-28/10

Dostawa odbiornika GPS-1

03-12-2010

przetarg nieograniczony

dostawy

10-11-2010

ZG-FBZ.3410-27/10

Rozbudowa systemu serwerów SAN

18-11-2010

przetarg nieograniczony

dostawy

10-11-2010

ZG-FBZ.3410-26/10

Dostawa bonów towarowych

17-11-2010

przetarg nieograniczony

dostawy

04-11-2010

ZG-FBZ.3410-24/10

Dostawa materiałów eksploatacyjnych

18-11-2010

przetarg nieograniczony

dostawy

08-09-2010

ZG-FBZ.3410-21/10

Wymiana urządzeń aktywnych

15-09-2010

przetarg nieograniczony

dostawy

19-10-2010

ZG-FBZ.3410-20/10

Wykonanie modernizacji oprogramowania komputerowego WEGA 2001

27-10-2010

zamówienie z wolnej ręki

usługi

10-09-2010

ZG-FBZ.3410-20/10

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

21-09-2010

przetarg nieograniczony

dostawy

03-09-2010

ZG-FBZ-3410-19/10

Konwersja danych

10-09-2010

zamówienie z wolnej ręki

usługi

30-07-2010

ZG-FBZ.3410-18/10

Dostawa papieru do plotera EPSON 9600

09-08-2010

przetarg nieograniczony

dostawy

30-06-2010

ZG-FBZ.3410-14/2010

Ewidencja budynków i lokali

08-07-2010

przetarg nieograniczony

usługi

22-06-2010

ZG-FBZ.3410-15/10

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do komputerów

30-06-2010

przetarg nieograniczony

dostawy

04-06-2010

ZG-FBZ.3410-12/10

Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej (SOW) miasta Poznania

15-07-2010

przetarg nieograniczony

usługi

01-07-2010

ZG-FBZ.3410-6/10

Dostawa papieru do plotera EPSON 9600

08-07-2010

licytacja elektroniczna

dostawy

02-06-2010

ZG-FBZ.3410-13/10

Wykonanie ortofotomapy

10-06-2010

przetarg nieograniczony

usługi

01-06-2010

ZG-FBZ-3410-11/10

Przekształcenie zbioru map

09-06-2010

przetarg nieograniczony

usługi

27-05-2010

ZG-FBZ.3410-10/10

Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarki OKI, plotera OCE

09-06-2010

przetarg nieograniczony

dostawy

23-04-2010

ZG-FBZ.3410-8/10

Dostawa papieru Cz. I biurowego Cz. II do OCE

06-05-2010

przetarg nieograniczony

dostawy

21-04-2010

ZG-FBZ.3410-7/10

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do komputerów i OCE 2 części

05-05-2010

przetarg nieograniczony

dostawy

11-02-2010

ZG-FBZ.3410-3/10

Zdjęcia lotnicze

19-02-2010

przetarg nieograniczony

usługi

07-01-2010

ZG-FBZ.3410-1/10

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

15-01-2010

przetarg nieograniczony

dostawy

25-11-2009

ZG-FBZ.3410-38/09

Rozbudowa systemu SAN

03-12-2009

przetarg nieograniczony

dostawy

29-10-2009

ZG-FBZ.3410-36/09

Dostawa i montaż mebli biurowych

06-11-2009

przetarg nieograniczony

dostawy

30-10-2009

ZG-FBZ.3410-36/09

Dostawa bonów towarowych w formie papierowej

09-11-2009

przetarg nieograniczony

dostawy

21-10-2009

ZG-FBZ.3410-32/09

Roboty ogólnobudowlane, malarskie oraz posadzkarskie w ZGiKM GEOPOZ

10-11-2009

przetarg nieograniczony

roboty budowlane

27-10-2009

ZF-FBZ.3410-34/09

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

04-11-2009

przetarg nieograniczony

dostawy

12-10-2009

ZG-FBZ.3410-31/09

Dostawa i montaż regałów archiwalnych i magazynowych

22-10-2009

przetarg nieograniczony

dostawy

19-10-2009

ZG-FBZ.3410-30/09

Ochrona osób i mienia

30-10-2009

przetarg nieograniczony

usługi

10-09-2009

ZG-FBZ.3410-29/09

Zamówienie licencji do stacji fotogrametrycznej

18-09-2009

przetarg nieograniczony

dostawy

03-09-2009

ZG-FBZ.3410-28/09

Wycenynieruchomości 4-2009

15-09-2009

przetarg nieograniczony

usługi

31-07-2009

ZG-FBZ.3410-27/09

Oddymianie dróg ewakuacyjnych

25-08-2009

przetarg nieograniczony

roboty budowlane

28-07-2009

ZG-FBZ.3410-26/09

Dostawa materiałów biurowych

19-08-2009

przetarg nieograniczony

dostawy

24-06-2009

ZG-FBZ.3410-24/09

dostawa, instalacja i konfiguracja stanowiska do pozyskiwania danych SIP

24-06-2009

przetarg nieograniczony

dostawy

12-05-2009

ZG.FBZ.3410-20?09

Wyceny nieruchomości - opłaty adiacenckie

22-05-2009

przetarg nieograniczony

usługi

30-04-2009

ZG-FBZ.3410-19/09

Przebudowa wraz z częściową rozbudową - ul. Gronowa 20

26-05-2009

przetarg nieograniczony

roboty budowlane

07-05-2009

ZG-FBZ.3410-18/09

Dostawa papieru

15-05-2009

przetarg nieograniczony

dostawy

17-04-2009

ZG-FBZ.3410-17/09

Dźwiękowy system ostrzegawczy

12-05-2009

przetarg nieograniczony

roboty budowlane

09-04-2009

ZG-FBZ.3410-16/09

Dostawa materiałów eksploatacyjnych i tonerów

27-04-2009

przetarg nieograniczony

dostawy

03-04-2009

ZG-FBZ.3410-13/09

Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania

14-04-2009

przetarg nieograniczony

dostawy

13-05-2009

ZG-FBZ.3410-12/09p

Dostawa artykułow biurowych i kreślarskich

02-06-2009

przetarg nieograniczony

dostawy

22-04-2009

ZF-FBZ.3410-11/09

Wyceny nieruchomości 3-2009

30-04-2009

przetarg nieograniczony

usługi

16-04-2009

ZG-FBZ.3410-10/09

Wyceny nieruchomości 2-2009

30-04-2009

przetarg nieograniczony

usługi

13-03-2009

ZG-FBZ.3410-5/09

Wyceny nieruchomości 1/2009

22-03-2009

przetarg nieograniczony

usługi

04-03-2009

ZG-FBZ.3410-3/09

Wykonanie zdjęć lotniczych dla obszaru m. Poznania

12-03-2009

przetarg nieograniczony

usługi

04-12-2008

ZG-FBZ.3410-45/08

OSNOWA

12-12-2008

przetarg nieograniczony

usługi

22-12-2008

ZG-FBZ.3410-44/08

Wyceny nieruchomości

12-01-2009

przetarg nieograniczony

usługi

28-11-2008

ZG-FBZ.3410-42/08

dostawa prasy i czasopism w 2009 r.

08-12-2008

przetarg nieograniczony

dostawy

23-10-2008

ZG-FBZ.3410-38/08

Dostawa bonów

31-10-2008

przetarg nieograniczony

dostawy

16-10-2008

ZG-FBZ.3410-35/08

Wykonanie dokumentacji projektowej

24-10-2008

przetarg nieograniczony

usługi

16-10-2008

Zg-FBZ.3410-34/08

Świadczenie usług wyceny nieruchomości

24-10-2008

przetarg nieograniczony

usługi

08-10-2008

ZG-FBZ.3410-33/08

Roboty ogólnobudowlane

29-10-2008

przetarg nieograniczony

roboty budowlane

04-11-2008

ZG-FBZ.3410-33/08

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania II 2008

12-11-2008

przetarg nieograniczony

dostawy

06-10-2008

ZG-FBZ.3410-31/08

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

14-10-2008

przetarg nieograniczony

dostawy

01-10-2008

ZG-FBZ.3410-30/08

dostawa, instalacja i konfiguracja stanowiska do pozyskiwania danych SIP metodami fotogrametrycznymi (stacja fotogrametryczna wraz z oprogramowaniem)

09-10-2008

przetarg nieograniczony

dostawy

16-10-2008

ZG-FBZ.3410-29/08

dostawa 3 ploterów oraz materiałów eksploatacyjnych do ploterów

24-10-2008

przetarg nieograniczony

dostawy

04-09-2008

ZG-FBZ.3410-26/08

Dostawa licencji, aktualizacja usieciowienie wraz z dostawą dysków twardych

12-09-2008

przetarg nieograniczony

dostawy

05-08-2008

ZG-FBZ.3410-24/08

Dostawa materiałów biurowych

22-08-2008

przetarg nieograniczony

dostawy

08-07-2008

ZG-FBZ.3410-20/08

Dostawa 6 licencji sieciowych programu AutoCad 2009 w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem oraz 3 aktualizacji programu CADRaster z wersji 5.0 do wersji 8.0 wraz z nośnikiem oraz kluczem sprzętowym USB

16-07-2008

przetarg nieograniczony

dostawy

07-07-2008

ZG-FBZ.3410-19/08

Płukanie instalacji centralnego ogrzewania

16-07-2008

przetarg nieograniczony

usługi

28-05-2008

ZG-FBZ.3410-14/08

Zakup 2 licencji ORACLE wraz z nośnikami oraz roczną asystą techniczną

05-06-2008

przetarg nieograniczony

dostawy

08-08-2008

ZG-FBZ.3410-17/08

Uzgodnienie i poprawienie treści mapy ewidencyjnej prowadzonej

18-09-2008

przetarg nieograniczony

usługi

26-05-2017

ZG-NZP.3410.5.2017

Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania firmy Oracle

02-06-2017

przetarg nieograniczony

usługi


Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Szymon Jokiel 
Data wytworzenia informacji:   2017-05-23 
Wprowadził informację do BIP:   Monika Roszak-Malanowicz 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2019-02-27 10:27:34 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ