Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

WYDAWANIE OŚWIADCZEŃ O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKREŚLENIE Z DZIAŁU III KW WPISÓW DOKONANYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ZW. Z REFORMĄ ROLNĄ (A9) 


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie oświadczenia
2. Załączniki:
- aktualny odpis księgi wieczystej,
- w przypadku wniosku dot. ciężaru realnego - dokument potwierdzający całkowitą spłatę należności Skarbu Państwa zabezpieczonej tymże ciężarem.

Opłaty:
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii, podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Numer konta bankowego jest zamieszczony na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ (www.geopoz.pl/bip).

Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, Sala Obsługi Klienta, tel. 61 8271 500.

Termin i sposób realizacji:
Wydanie oświadczenia następuje w ciągu 7 dni od daty wpływu wymaganych dokumentów.

Komórka prowadząca sprawę:
Dział Podziałów i Ochrony Gruntów Rolnych.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
Kopie dokumentów składane w toku postępowania winny być prawidłowo uwierzytelnione przez uprawnioną do tego osobę.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1007 ze zm.).

Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Bożena Skrzydlewska 
Data wytworzenia informacji:   2014-02-27 
Wprowadził informację do BIP:   Aleksandra Jędrzejczak 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2017-09-27 12:28:45 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ