Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

NAZEWNICTWO ULIC I PLACÓW BĘDĄCYCH DROGAMI PUBLICZNYMI LUB WEWNĘTRZNYMI (A1)


Wymagane dokumenty:
Wniosek pisemny lub w formie elektronicznej mogą złożyć: Prezydent Miasta Poznania, Radni Rady Miasta Poznania, Rady Osiedli, instytucje, organizacje, osoby fizyczne lub prawne. Wniosek powinien zawierać propozycję nazwy ulic będących drogami publicznymi lub drogami wewnętrznymi, placów bądź innych obiektów wraz z uzasadnieniem, a w przypadku patrona wraz z biografią oraz mapą lub załącznikiem graficznym, które uwidaczniają lokalizację obiektu proponowanego do nazwania.

Opłaty:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Przewodniczący Rady Miasta Poznania, Prezydent Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
lub
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ,
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań,
tel. 61 8271 500.
Osobiście - Sala Obsługi Klienta.
W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną – na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP).

Termin i sposób realizacji:
 
Niezależnie od miejsca złożenia wniosku, wszystkie wnioski przekazywane są do Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. GEOPOZ rejestruje wnioski, uzupełnia je o informacje dotyczące położenia obiektu mającego otrzymać nazwę, oraz o informacje dotyczące proponowanej nazwy. Nazywanie ulic, placów, skwerów, dróg wewnętrznych itp. stanowi, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, wyłączną kompetencję Rady Miasta Poznania. Dlatego też opracowane wnioski przekazywane są Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania. Komisja opiniuje wnioski. W przypadku pozytywnej opinii przygotowany zostaje projekt uchwały. Projekt ten podlega opiniowaniu przez właściwą miejscowo Radę Osiedla. Projekt uchwały wraz z opinią Rady Osiedla zostaje przekazany Radzie Miasta Poznania. Rada Miasta podejmuje uchwałę lub odrzuca projekt uchwały. W przypadku pozytywnej opinii Komisji Kultury i Nauki przy równoczesnym braku nowych obiektów, wymagających nadania nazwy, nazwa zostaje wpisana do rejestru propozycji nazewniczych. Nazwa może zostać wykorzystana w terminie późniejszym z chwilą pojawienia się odpowiedniego obiektu do nazwania. Jeżeli przedmiotem nazwania jest droga wewnętrzna, niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody właściciela/li gruntów, na których droga się znajduje, zgodnie z przepisami art. 8a ustawy o drogach publicznych. Termin rozpoznania wniosku nazewniczego uzależniony jest od możliwości zgromadzenia wymaganych dokumentów, przygotowania projektu uchwały oraz od harmonogramu prac Rady Miasta Poznania.

Komórka prowadząca sprawę
Dział Numeracji Porządkowej i Nazewnictwa Ulic

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.),
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.),
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.).

Pobierz kartę informacyjną A1 (.pdf 91 kB)


Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Agnieszka Musielak 
Data wytworzenia informacji:   2018-05-28 
Wprowadził informację do BIP:   Aleksandra Jędrzejczak 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2018-05-29 10:19:18 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ