Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

           WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA (O6)


Wymagane dokumenty:
Indywidualny wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z informacją o jego przeznaczeniu i dowodem zapłaty opłaty skarbowej lub podstawą prawną zwalniającą z tejże opłaty.

Opłaty:
Za wydanie zaświadczenia na wniosek obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł. Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Numer konta bankowego opłaty skarbowej zamieszczony jest na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ.

Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań

1. Wnioski można wnosić:
- osobiście - Sala Obsługi Klienta,
- tradycyjną pocztą,
- faksem: pod numer 61 8230 201 (nie dotyczy w przypadku konieczności złożenia wraz z wnioskiem dokumentu pełnomocnictwa),
- lub przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) organu, w formie dokumentu elektronicznego, obligatoryjnie opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.
Szczegółowe warunki składania dokumentów przez Elektroniczą Skrzynkę Podawczą.

2. Składanie podań drogą elektroniczną:
Zamówienia drogą elektroniczną należy składać wyłącznie przez ww. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą organu - podstawa prawna: art. 63 § 1 i § 3a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Termin i sposób realizacji:
7 dni - zgodnie z art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego

Komórka prowadząca sprawę:
Dział Udostępniania Danych Opisowych
Dział Udostępniana Danych Graficznych
Dział Postępowań Ewidencyjnych
Dział Postępowań Geodezyjnych

Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o żądanej treści, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Uwagi:
Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej:
- opłacie skarbowej nie podlega wydanie zaświadczenia w sprawach określonych w art. 2-3a ustawy,
- od opłaty skarbowej zwolnione są ponadto podmioty określone w art. 7 ustawy lub zwolnione z opłaty na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z  późn. zm.),
3. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

Pobierz: kartę informacyjną O6 (.pdf 99 kB) 

Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Joanna Narożniak 
Data wytworzenia informacji:   2018-04-17 
Wprowadził informację do BIP:   Aleksandra Jędrzejczak 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2018-04-18 10:25:46 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ