Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
strona główna
grafika z mapą
strona Miasta Poznania

Mapa zasadnicza

Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające informacje o:

  • przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych (budynki i budowle, drogi, koleje, zbiorniki wodne, obiekty sportowe, lasy, cmentarze itd.);
  • ukształtowaniu terenu;
  • elementach ewidencji gruntów i budynków;
  • sieciach uzbrojenia terenu (podziemnych, naziemnych, nadziemnych). Rozróżnia się mapy zasadnicze do celów informacyjnych (nieaktualizowane) oraz mapy zasadnicze do celów projektowych (aktualizowane).
© 2010-2015 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ